Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.05.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 698€ 557 149€ 446 063€ 89 375€ 172 609€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 386 194€ 455 977€ 386 100€ 65 750€ 117 865€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 377 496 € 101 172 € 59 963 € 23 625 € 54 744 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 540 692 € 1 491 726 € 989 696 € 1 390 585 € 996 732 € 1 578 486 € 1 539 808 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 252 587€ 1 504 568€ 935 735€ 1 291 682€ 937 863€ 1 578 486€ 1 539 808€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
288 105€ -12 842€ 53 961€ 96 067€ 58 869€
07
II.3
Aktivácia
2 836€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 503 506 € 1 228 206 € 957 491 € 1 111 280 € 895 830 € 1 056 751 € 1 084 032 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 510 334€ 560 101€ 311 928€ 565 158€ 499 026€ 531 074€ 693 856€
10
B.2
Služby
993 172€ 668 105€ 645 563€ 546 122€ 396 804€ 525 677€ 390 176€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
659 690 € 364 692 € 92 168 € 302 930 € 155 646 € 521 735 € 455 776 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
300 799 € 245 981 € 351 649 € 517 972 € 607 084 € 377 920 € 275 441 €
13
C.1
Mzdové náklady
216 102€ 174 918€ 245 786€ 380 531€ 445 007€ 266 149€ 198 608€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
41 554€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
71 442€ 60 101€ 90 910€ 117 141€ 103 470€ 94 565€ 68 795€
16
C.4
Sociálne náklady
13 255€ 10 962€ 14 953€ 20 300€ 17 053€ 17 206€ 8 038€
17
D
Dane a poplatky
8 823€ 11 820€ 15 501€ 10 139€ 10 718€ 2 493€ 2 926€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 693€ 49 830€ 45 230€ 50 462€ 53 722€ 35 517€ 11 086€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
319€ 5 257€ 20 817€ 12 335€ 4 013€ 4 800€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 522€ 2 624€ 5 062€ 5 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 781€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 218€ 39 598€ 11 808€ 52 072€ 15 978€ 2 985€ 8 218€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
86 825€ 32 164€ 19 817€ 45 738€ 43 647€ 10 372€ 6 908€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
207 306 € 69 752 € -309 926 € -259 598 € -544 596 € 98 418 € 167 433 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 1€ 11€ 1€ 5€ 15€
39
N
Nákladové úroky
29 663€ 48 180€ 40 270€ 70 448€ 59 347€ 33 329€ 1 172€
40
XI.
Kurzové zisky
264€ 167€ 748€ 302€ 523€ 4€ 2€
41
O
Kurzové straty
4 801€ 2 557€ 7 421€ 4 321€ 2 191€ 5 377€ 2 253€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 418€ 16 160€ 13 345€ 13 156€ 3 362€ 9 545€ 4 124€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-40 615 € -66 729 € -60 288 € -87 612 € -64 376 € -48 242 € -7 532 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
166 691 € 3 023 € -370 214 € -347 210 € -608 972 € 50 176 € 159 901 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 € 1 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 10 769 € 38 913 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1€ 1€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 10 769€ 38 913€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
166 690 € 3 022 € -373 094 € -350 090 € -611 852 € 39 407 € 120 988 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
166 691 € 3 023 € -370 214 € -347 210 € -608 972 € 50 176 € 159 901 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
166 690 € 3 022 € -373 094 € -350 090 € -611 852 € 39 407 € 120 988 €