Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROSIGHT Slovensko a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
07.05.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 237 476 € 2 634 885 € 2 121 197 € 840 438 € 1 302 394 € 928 980 € 962 270 € 538 593 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 156 441 € 567 530 € 467 078 € 409 513 € 696 134 € 396 813 € 394 212 € 103 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
614 556 € 91 729 €
005
A.I.2
Software
442 578€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
171 978€ 91 729€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 141 € 1 584 € 539 € 2 160 € 3 781 € 6 212 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 141€ 1 584€ 539€ 2 160€ 3 781€ 6 212€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
540 744 € 474 217 € 467 078 € 408 974 € 693 974 € 393 032 € 388 000 € 103 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
160 394€ 125 367€ 120 728€ 112 324€ 112 324€ 108 032€ 103 000€ 103 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
380 350€ 348 850€ 346 350€ 296 650€ 285 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
581 650€ 285 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 668 829 € 1 788 363 € 1 378 949 € 231 360 € 606 260 € 532 090 € 521 654 € 397 368 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
37 019 € 10 130 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
37 019€ 10 130€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
501 807 € 622 728 € 322 684 € 205 981 € 192 187 € 172 939 € 58 327 € 36 643 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
467 286€ 292 679€ 287 827€ 197 529€ 188 398€ 115 650€ 54 538€ 32 854€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
315 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 421€ 49€ 357€ 4 663€ 53 500€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 100€ 15 000€ 34 500€ 3 789€ 3 789€ 3 789€ 3 789€ 3 789€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 130 003 € 1 155 505 € 1 056 265 € 25 379 € 414 073 € 359 151 € 463 327 € 360 725 €
056
B.IV.1
Peniaze
34 685€ 42 976€ 7 463€ 23 865€ 168 033€ 110 419€ 70 482€ 193 987€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 095 318€ 1 112 529€ 1 048 802€ 1 514€ 246 040€ 248 732€ 392 845€ 166 738€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
412 206 € 278 992 € 275 170 € 199 565 € 77 € 46 404 € 38 225 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 050€ 1 297€ 458€ 896€ 77€ 46 404€ 38 225€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
411 156€ 277 695€ 274 712€ 198 669€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 237 476 € 2 634 885 € 2 121 197 € 840 438 € 1 302 394 € 928 980 € 962 270 € 538 593 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 454 994 € 1 816 210 € 985 700 € 350 560 € 1 243 847 € 875 384 € 663 121 € 175 695 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 9 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 9 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
27 444 € 22 392 € 17 729 € 9 324 € 9 324 € 5 032 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
27 444€ 22 392€ 17 729€ 9 324€ 9 324€ 5 032€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 000 € 4 099 € 4 099 € 4 099 € 3 721 € 3 721 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 000€ 4 099€ 4 099€ 4 099€ 3 721€ 3 721€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 757 818 € 933 872 € 307 137 € 836 631 € 465 000 € 166 696 € 24 028 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 757 818€ 933 872€ 307 137€ 836 631€ 465 000€ 166 696€ 24 028€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
633 732 € 825 847 € 626 735 € 307 137 € 364 171 € 371 631 € 466 425 € 142 667 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
782 409 € 809 863 € 1 135 497 € 489 878 € 58 547 € 53 596 € 299 149 € 362 898 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 568 € 4 060 € 1 257 € 823 € 564 € 235 € 388 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 568€ 4 060€ 1 257€ 823€ 564€ 235€ 388€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
240 733 € 660 646 € 951 600 € 398 297 € 23 € 13 € 76 € 24 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
494€ 407€ 361€ 219€ 23€ 13€ 76€ 24€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
240 239€ 660 239€ 951 239€ 398 078€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
292 112 € 145 157 € 182 640 € 90 758 € 57 960 € 53 348 € 298 685 € 362 874 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
274 030€ 98 625€ 93 276€ 62 985€ 25 868€ 51 213€ 223 450€ 311 846€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
396€ 206€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 470€ 3 869€ 2 967€ 3 562€ 2 956€ 1 073€ 894€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 921€ 2 612€ 1 565€ 23 745€ 1 787€ 625€ 560€ 535€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 087€ 39 845€ 84 420€ 466€ 27 349€ 437€ 73 781€ 49 340€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
208€ 412€ 1 153€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
244 996 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
174 988€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
70 008€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
73 € 8 812 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
73€ 8 812€