Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROSIGHT Slovensko a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
07.05.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
161€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
161 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 591 341 € 5 757 407 € 4 285 641 € 3 236 187 € 2 724 596 € 1 754 026 € 1 654 206 € 1 152 145 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 591 341€ 5 757 407€ 4 285 641€ 3 236 187€ 2 724 596€ 1 754 026€ 1 654 206€ 1 152 145€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 577 697 € 4 653 617 € 3 402 656 € 2 724 090 € 2 200 672 € 1 382 514 € 1 010 652 € 923 493 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 948€ 28 728€ 26 525€ 18 341€ 23 265€ 6 584€ 2 762€ 2 859€
10
B.2
Služby
6 553 749€ 4 624 889€ 3 376 131€ 2 705 749€ 2 177 407€ 1 375 930€ 1 007 890€ 920 634€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 013 644 € 1 103 790 € 882 985 € 512 258 € 523 924 € 371 512 € 643 554 € 228 652 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
143 932 € 61 113 € 68 311 € 88 255 € 52 763 € 21 624 € 19 049 € 10 527 €
13
C.1
Mzdové náklady
99 517€ 42 008€ 46 240€ 63 604€ 37 106€ 15 883€ 14 380€ 8 837€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
35 175€ 14 412€ 15 463€ 21 606€ 12 492€ 5 084€ 4 617€ 1 666€
16
C.4
Sociálne náklady
9 240€ 4 693€ 6 608€ 3 045€ 3 165€ 657€ 52€ 24€
17
D
Dane a poplatky
649€ 744€ 579€ 546€ 464€ 458€ 262€ 443€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 833€ 185€ 539€ 1 621€ 1 621€ 2 431€ 271€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
648€ 880€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 050€ 3 408€ 1 052€ 2 301€ 324€ 106 987€ -7€ 84€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 818€ 4 277€ 5 836€ 7 031€ 1 291€ 1 003€ 16 906€ 20 407€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
814 110 € 1 040 879 € 808 772 € 417 106 € 468 109 € 452 983 € 607 059 € 198 239 €
38
X.
Výnosové úroky
1 000€ 19€ 4 304€ 38€ 24€ 13€
39
N
Nákladové úroky
4 821€ 5 700€
41
O
Kurzové straty
17€ 18€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 441€ 4 719€ 946€ 2 441€ 1 855€ 1 624€ 1 337€ 1 096€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 262 € -4 736 € -964 € -8 122 € 2 449 € -1 586 € -1 313 € -1 083 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
804 848 € 1 036 143 € 807 808 € 408 984 € 470 558 € 451 397 € 605 746 € 197 156 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
171 116 € 210 296 € 181 073 € 101 847 € 106 387 € 79 766 € 139 321 € 54 489 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
198 005€ 220 426€ 181 073€ 101 847€ 106 387€ 79 766€ 139 321€ 54 489€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-26 889€ -10 130€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
633 732 € 825 847 € 626 735 € 307 137 € 364 171 € 371 631 € 466 425 € 142 667 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
804 848 € 1 036 143 € 807 808 € 408 984 € 470 558 € 451 397 € 605 746 € 197 156 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
633 732 € 825 847 € 626 735 € 307 137 € 364 171 € 371 631 € 466 425 € 142 667 €