Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penta Investments, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
25.10.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 691 523 € 51 390 571 € 29 101 145 € 19 558 678 € 23 253 285 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
723 412 € 837 089 € 1 508 741 € 1 343 154 € 1 382 719 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
37 220 € 172 487 € 179 860 € 131 026 € 142 965 €
005
A.I.2
Software
37 220€ 172 487€ 174 574€ 131 026€ 110 465€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 286€ 32 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
647 730 € 645 904 € 956 201 € 1 212 128 € 1 239 754 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
604 169€ 602 343€ 911 793€ 1 167 720€ 1 194 905€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
43 561€ 43 561€ 44 408€ 44 408€ 44 408€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
441€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
38 462 € 18 698 € 372 680 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
344 358€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
38 462€ 18 698€ 28 322€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 472 612 € 6 123 331 € 3 640 573 € 5 620 842 € 10 619 664 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 421 €
032
B.I.1
Materiál
12 421€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
708 465 € 215 188 € 513 582 € 464 488 € 2 728 801 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 330 296€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
708 465€ 215 188€ 513 582€ 464 488€ 398 505€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 616 389 € 4 736 411 € 2 191 137 € 2 398 262 € 4 274 245 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 593 951€ 4 717 501€ 2 130 398€ 2 339 193€ 4 211 585€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 447 138€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
109€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 572 122€ 288€ 3 132€ 17 945€ 4 976€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 178€ 18 622€ 57 607€ 41 124€ 57 575€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
147 758 € 1 171 732 € 935 854 € 2 758 092 € 3 604 197 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 180€ 2 832€ 34 170€ 37 415€ 21 170€
057
B.IV.2
Účty v bankách
138 578€ 1 168 900€ 901 684€ 2 720 677€ 3 583 027€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
29 495 499 € 44 430 151 € 23 951 831 € 12 594 682 € 11 250 902 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
189 369€ 77 101€ 88 261€ 70 792€ 77 652€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 306 130€ 44 353 050€ 23 863 570€ 12 523 890€ 11 173 250€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 691 523 € 51 390 571 € 29 101 145 € 19 558 678 € 23 253 285 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 981 449 € 37 275 940 € 22 460 110 € 14 449 194 € 13 209 200 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
179 475 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
179 475€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 034 895 € 2 894 895 € 3 131 145 € 3 440 045 € 3 440 045 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 034 895€ 2 894 895€ 3 131 145€ 3 440 045€ 3 440 045€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
25 184 079 € 33 798 045 € 18 745 965 € 10 426 149 € 9 186 155 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 708 996 € 14 110 123 € 6 636 933 € 5 104 285 € 10 037 722 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 149 973 € 1 825 627 € 3 157 671 € 3 213 622 € 2 111 938 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
407 775€ 427 242€ 260 889€ 521 279€ 300 548€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
48 705€ 96 112€ 143 518€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 693 493€ 1 302 273€ 2 753 264€ 2 692 343€ 1 811 390€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 212 140 € 150 897 € 59 211 € 67 930 € 169 773 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 059 169€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
134 231€ 132 157€ 40 471€ 49 190€ 13 226€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
18 740€ 18 740€ 18 740€ 18 740€ 18 740€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
137 807€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 328 115 € 12 112 590 € 3 399 482 € 1 805 517 € 7 743 559 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
223 007€ 490 109€ 481 513€ 539 437€ 2 072 291€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
155 043€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 055 647€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
706 578€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
519 545€ 4 602 742€ 341 177€ 308 431€ 1 230 801€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
281 640€ 306 789€ 166 649€ 151 503€ 144 174€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
303 842€ 5 657 303€ 2 410 143€ 99 568€ 4 141 250€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
81€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
18 768 € 21 009 € 20 569 € 17 216 € 12 452 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 768€ 21 009€ 20 569€ 17 216€ 12 452€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 078 € 4 508 € 4 102 € 5 199 € 6 363 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 078€ 1 045€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 463€ 4 102€ 5 199€ 6 363€