Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
04.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 900 € 28 956 € 22 350 € 22 758 € 21 131 € 28 876 € 21 316 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
22 900 € 28 956 € 22 350 € 22 758 € 21 131 € 28 876 € 21 316 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 362 € 3 856 € 5 200 € 770 € 3 341 € 3 047 € 272 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 200€ 770€ 3 341€ 3 047€ 272€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 362€ 3 856€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 538 € 25 100 € 17 150 € 21 988 € 17 790 € 25 829 € 21 044 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 538€ 25 100€ 17 150€ 21 988€ 17 790€ 25 829€ 9€
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 035€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 900 € 28 956 € 22 350 € 22 758 € 21 131 € 28 876 € 21 316 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-6 294 € -2 633 € 21 735 € 22 095 € 20 382 € 18 362 € 9 780 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
705 € 705 € 705 € 619 € 518 € 89 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 338 € 13 030 € 13 390 € 11 763 € 9 844 € 1 690 € -522 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-522€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 661 € -24 368 € -360 € 1 713 € 2 020 € 8 583 € 2 302 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
29 194 € 31 589 € 615 € 663 € 749 € 10 514 € 11 536 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
303 € 77 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
28 891 € 31 512 € 615 € 663 € 749 € 10 514 € 11 536 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
201€ 7 820€ 2 836€ 768€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
19 000€ 5 000€ 5 024€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 063€ 3 386€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 627€ 15 306€ 615€ 663€ 749€ 2 654€ 923€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 845€