Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROCK-SUN s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
83 085 € 317 860 € 78 005 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
83 085€ 317 860€ 78 005€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
242 491 € 408 899 € 177 103 € 1 440 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 703€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
137 039€ 313 993€ 121 031€ 1 440€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
105 130 € 94 906 € 54 237 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
81 476€ 74 696€ 43 320€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 654€ 20 210€ 10 917€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€
20
F.
Dane a poplatky
262€ 72€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ 60€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-159 406 € -91 039 € -99 098 € -1 440 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-53 954 € 3 867 € -44 729 € -1 440 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
76 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
76€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 074 € 4 036 € 4 053 € 241 € 183 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 € 3 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20€ 3€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 497€ 784€ 1 372€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 577€ 3 252€ 2 681€ 221€ 180€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 074 € -4 036 € -4 053 € -241 € -107 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-163 480 € -95 075 € -103 151 € -241 € -1 547 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 480 € 480 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 480€ 480€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-163 960 € -95 555 € -103 631 € -721 € -1 547 €