Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
25.02.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 259€ 850€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 285€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 974 € 850 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
86 664 € 52 403 € 58 623 € 102 224 € 130 840 € 71 634 € 9 158 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
86 664€ 52 403€ 58 623€ 102 224€ 130 840€ 71 634€ 9 158€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
74 940 € 36 503 € 51 966 € 71 052 € 116 644 € 65 247 € 8 949 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
73 554€ 31 404€ 48 012€ 56 617€ 92 770€ 37 206€ 8 496€
10
B.2
Služby
1 386€ 5 099€ 3 954€ 14 435€ 23 874€ 28 041€ 453€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 724 € 15 900 € 10 631 € 31 172 € 15 046 € 6 387 € 209 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
588 € 14 137 € 2 274 €
13
C.1
Mzdové náklady
435€ 10 122€ 1 682€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
153€ 3 563€ 592€
16
C.4
Sociálne náklady
452€
17
D
Dane a poplatky
516€ 423€ 588€ 436€ 153€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 316€ 14 096€ 12 279€ 11 385€ 5 779€ 2 034€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 138€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
482€ 1 750€ 7 841€ 736€ 1€ 9€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
907€ 968€ 1 281€ 942€ 644€ 1€ 77€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 983 € -3 068 € 3 901 € 4 856 € 5 914 € 4 199 € 141 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
1 107€ 1 459€ 540€ 389€ 422€
40
XI.
Kurzové zisky
5€
41
O
Kurzové straty
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
258€ 216€ 379€ 142€ 117€ 103€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 365 € -1 675 € -919 € -531 € -534 € -103 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
618 € -4 743 € 2 982 € 4 325 € 5 380 € 4 096 € 141 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
137 € 97 € 960 € 965 € 1 294 € 978 € 50 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
137€ 97€ 960€ 965€ 1 294€ 978€ 50€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
481 € -4 840 € 2 022 € 3 360 € 4 086 € 3 118 € 91 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
618 € -4 743 € 2 982 € 4 325 € 5 380 € 4 096 € 141 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
481 € -4 840 € 2 022 € 3 360 € 4 086 € 3 118 € 91 €