Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

10+ Development CEE, s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 2.12.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235 z roku 2015 8.12.2015
 • Úpadca 10+ Development CEE, s. r. o.
  IČO: 46553134
  Michalská 9
  811 03   Bratislava
Oznam

Sro 79874/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

10+ Development CEE s.r.o., Michalská 9, Bratislava, IČO: 46 553 134, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 34CbR/26/2014
 • ICS 1114201326
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Iveta Muránská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 31.10.2016
Výmaz 14.12.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
8.12.2015
Rozhodnutie Zrušenie