Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STARTECH, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
27.07.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 790 974€ 2 722 536€ 1 625 799€ 1 588 759€ 2 296 229€ 2 179 408€ 2 370 525€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 696 155€ 2 500 616€ 1 490 764€ 1 506 186€ 2 261 418€ 2 126 069€ 2 335 559€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
94 819 € 221 920 € 135 035 € 82 573 € 34 811 € 53 339 € 34 966 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
158 176 € 179 010 € 131 237 € 30 510 € 61 198 € 1 250 € 7 087 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
158 176€ 179 010€ 131 237€ 30 510€ 61 198€ 1 250€ 7 087€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
123 592 € 213 553 € 147 115 € 33 286 € 58 438 € 27 387 € 31 596 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 177€ 1 088€ 3 016€ 2 615€ 2 630€ 1 449€ 2 074€
10
B.2
Služby
121 415€ 212 465€ 144 099€ 30 671€ 55 808€ 25 938€ 29 522€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
129 403 € 187 377 € 119 157 € 79 797 € 37 571 € 27 202 € 10 457 €
17
D
Dane a poplatky
5€ 289€ 10€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
114 784€ 120 080€ 95 242€ 20 033€ 18 016€ 12 002€ 5 001€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 474€ 61 839€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 882€ 54 967€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 904€ 1 382€ 522€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 270€ 13 869€ -4 593€ 15 352€ 20 705€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-7 352€ 117 466€ 4 365€ 2 230€ 20 354€ 26 730€ 467€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 971 € 62 688 € 33 419 € 57 620 € 13 171 € 8 643 € 4 989 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 231€ 1€ 3€
39
N
Nákladové úroky
19 758€ 29 575€ 25 862€ 2 072€ 1 684€ 2 399€ 953€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
423€ 505€ 755€ 10 562€ 285€ 868€ 476€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-20 181 € -30 080 € -26 617 € -12 633 € -1 738 € -3 266 € -1 426 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 790 € 32 608 € 6 802 € 44 987 € 11 433 € 5 377 € 3 563 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
513 € 2 880 € 4 722 € 8 407 € 4 373 € 511 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
513€ 2 880€ 4 722€ 8 407€ 4 373€ 511€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 790 € 32 095 € 3 922 € 40 265 € 3 026 € 1 004 € 3 052 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 790 € 32 608 € 6 802 € 44 987 € 11 433 € 5 377 € 3 563 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 790 € 32 095 € 3 922 € 40 265 € 3 026 € 1 004 € 3 052 €