Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZAR invest, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
24 751 971 € 18 032 368 € 12 574 337 € 8 647 114 € 2 234 769 € 4 930 € 4 935 € 4 935 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 721 959 € 18 025 718 € 12 567 043 € 8 620 569 € 2 222 618 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 339 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 339€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
24 721 959 € 18 007 379 € 12 567 043 € 8 620 569 € 2 222 618 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
24 671 959€ 18 007 379€ 12 567 043€ 8 620 569€ 2 222 618€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
50 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
30 012 € 6 650 € 7 294 € 26 545 € 12 151 € 4 930 € 4 935 € 4 935 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
79 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
12 000 € 761 € 747 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 269 € 688 € 729 € 818 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 150€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
119€ 688€ 729€ 818€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 743 € 5 122 € 6 547 € 25 816 € 11 333 € 4 930 € 4 935 € 4 935 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 743€ 5 122€ 6 547€ 25 816€ 11 333€ 4 930€ 4 935€ 4 935€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
24 751 971 € 18 032 368 € 12 574 337 € 8 647 114 € 2 234 769 € 4 930 € 4 935 € 4 935 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 986 430 € 1 380 750 € 1 725 178 € 1 543 853 € -970 € 4 284 € 4 769 € 4 770 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
24 739 120 € 1 926 294 € 1 926 294 € 1 588 319 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-570 544 € -226 117 € -69 466 € -5 969 € -716 € -231 € -231 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-231€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-207 146 € -344 427 € -156 650 € -63 497 € -5 254 € -485 € -230 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
765 541 € 16 651 618 € 10 849 159 € 7 103 261 € 2 235 739 € 646 € 166 € 165 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 716 € 2 230 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 716€ 2 230€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
700 990 € 700 443 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
59 835 € 15 948 945 € 10 849 159 € 7 103 261 € 2 235 739 € 646 € 166 € 165 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 737€ 1 474€ 756€ 2 676€ 166€ 166€ 165€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
50 000€ 15 931 829€ 10 847 923€ 7 099 949€ 2 235 259€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2€ 12 884€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
96€ 2 758€ 480€ 636€ 480€ 480€