Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
19.12.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 135 222 € 5 281 629 € 1 485 770 € 1 122 943 € 698 839 € 872 261 € 724 862 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 135 222€ 5 281 629€ 1 485 770€ 1 122 943€ 698 839€ 872 261€ 724 862€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 806 349 € 3 459 360 € 1 000 086 € 748 401 € 447 824 € 553 034 € 481 262 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
723 778€ 2 008 952€ 625 774€ 442 268€ 312 593€ 335 875€ 294 096€
10
B.2
Služby
1 082 571€ 1 450 408€ 374 312€ 306 133€ 135 231€ 217 159€ 187 166€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
328 873 € 1 822 269 € 485 684 € 374 542 € 251 015 € 319 227 € 243 600 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
334 951 € 302 604 € 259 464 € 237 698 € 246 424 € 308 063 € 230 597 €
13
C.1
Mzdové náklady
238 294€ 215 834€ 187 177€ 170 220€ 172 333€ 236 008€ 165 043€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
83 023€ 74 512€ 63 443€ 58 662€ 65 250€ 64 273€ 57 566€
16
C.4
Sociálne náklady
13 634€ 12 258€ 8 844€ 8 816€ 8 841€ 7 782€ 7 988€
17
D
Dane a poplatky
33€ 83€ 3€ 7€ 326€ 97€ 844€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 212€ 8 294€ 2 044€ 3 809€ 5 485€ 1 658€ 199€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 098€ 3 751€ 1 261€ 2 206€ 3 001€ 880€ 174€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 701€ 1 701€ 1 021€ 680€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
856€ 2 146€ 767€ 1 459€ 2 792€ 53 386€ 480€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 311€ 3 267€ 1 509€ 1 295€ 2 239€ 59 388€ 556€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 452 € 1 524 705 € 224 557 € 137 583 € 6 622 € 5 843 € 12 108 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 8€ 6€ 2€
39
N
Nákladové úroky
290€ 1 238€ 54€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 323€
41
O
Kurzové straty
3€ 1€ 9€ 19€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
619€ 230€ 256€ 164€ 183€ 269€ 682€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-622 € -230 € -546 € -1 390 € -230 € -272 € -376 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 074 € 1 524 475 € 224 011 € 136 193 € 6 392 € 5 571 € 11 732 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 853 € 274 857 € 49 098 € 31 094 € 2 881 € 3 739 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 853€ 274 857€ 49 098€ 31 094€ 2 881€ 3 739€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-12 927 € 1 249 618 € 174 913 € 105 099 € 3 511 € 1 832 € 11 732 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 074 € 1 524 475 € 224 011 € 136 193 € 6 392 € 5 571 € 11 732 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-12 927 € 1 249 618 € 174 913 € 105 099 € 3 511 € 1 832 € 11 732 €