Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
95 108 € 78 937 € 128 110 € 145 685 € 197 726 € 205 743 € 220 905 € 245 810 € 256 949 € 100 140 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
95 108€ 78 937€ 108 095€ 144 185€ 197 617€ 203 651€ 209 505€ 238 010€ 243 949€ 100 140€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
20 000€ 1 500€ 1 900€ 11 400€ 7 800€ 13 000€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€ 109€ 192€ 0€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
79 808 € 63 328 € 104 609 € 163 378 € 217 980 € 205 338 € 219 957 € 248 057 € 250 740 € 96 518 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
44 778€ 32 801€ 39 215€ 87 797€ 120 601€ 95 231€ 99 247€ 136 898€ 139 468€ 52 758€
11
C.
Služby
17 193€ 14 031€ 26 484€ 36 750€ 37 144€ 39 188€ 40 844€ 33 761€ 33 376€ 19 275€
12
D.
Osobné náklady
6 264€ 6 225€ 8 989€ 13 724€ 14 087€ 14 373€ 11 290€ 9 940€ 8 669€ 1 202€
13
E.
Dane a poplatky
993€ 958€ 2 221€ 4 219€ 27 654€ 37 721€ 35 221€ 40 066€ 48 262€ 17 866€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 406€ 6 060€ 12 412€ 14 519€ 14 519€ 15 641€ 23 536€ 27 392€ 14 418€ 5 417€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 975€ 3 178€ 9 562€ 6 500€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 174€ 3 253€ 6 313€ 6 369€ 3 975€ 6€ 257€ 47€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 300 € 15 609 € 23 501 € -17 693 € -20 254 € 405 € 948 € -2 247 € 6 209 € 3 622 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
33 137 € 32 105 € 42 396 € 19 638 € 39 872 € 69 232 € 69 414 € 67 351 € 71 105 € 28 107 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 756 € 1 314 € 1 752 € 1 281 € 2 772 € 2 537 € 3 004 € 2 557 € 1 994 € 146 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
1 075€ 758€ 1 107€ 886€ 1 790€ 1 705€ 1 924€ 1 679€ 1 436€ 0€
32
N.
Kurzové straty
15€ 1€ 23€ 5€ 0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
666€ 556€ 645€ 395€ 982€ 831€ 1 057€ 873€ 558€ 146€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 756 € -1 314 € -1 752 € -1 281 € -2 772 € -2 537 € -3 004 € -2 557 € -1 994 € -146 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
13 544 € 14 295 € 21 749 € -18 974 € -23 026 € -2 132 € -2 056 € -4 804 € 4 215 € 3 476 €
36
P.
Daň z príjmov
1 007€ 920€ 2 648€ 1 149€ 1 013€ 1 157€ 969€ 799€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 537 € 13 375 € 19 101 € -18 974 € -23 026 € -3 281 € -3 069 € -5 961 € 3 246 € 2 677 €