Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Renovácia striech s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
234 920 € 277 493 € 152 012 € 76 501 € 54 856 € 40 625 € 20 542 € 49 080 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
77 054€ 114 863€ 42 572€ 27 425€ 7 980€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
157 533€ 141 380€ 109 440€ 49 076€ 46 830€ 40 625€ 20 509€ 49 080€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
21 250€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
333€ 46€ 33€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
221 194 € 266 310 € 149 070 € 78 033 € 54 006 € 38 901 € 18 589 € 47 208 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
55 038€ 94 336€ 38 437€ 24 681€ 6 650€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
97 489€ 103 107€ 90 720€ 40 613€ 36 336€ 30 730€ 17 587€ 45 063€
11
C.
Služby
25 231€ 40 164€ 9 437€ 5 739€ 2 004€ 783€ 839€ 1 847€
12
D.
Osobné náklady
17 760€ 8 759€ 4 082€ 4 008€ 6 353€ 4 979€ -33€
13
E.
Dane a poplatky
535€ 598€ 381€ 182€ 182€ 244€ 79€ 103€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 374€ 6 763€ 4 800€ 1 850€ 1 850€ 1 696€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 758€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 767€ 1 825€ 1 213€ 960€ 631€ 469€ 84€ 228€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
13 726 € 11 183 € 2 942 € -1 532 € 850 € 1 724 € 1 953 € 1 872 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
56 829 € 18 636 € 13 418 € 5 468 € 9 820 € 9 112 € 2 083 € 2 170 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 703 € 469 € 599 € 395 € 335 € 93 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 462€ 469€ 599€ 395€ 335€ 93€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
241€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 703 € -469 € -599 € -395 € -335 € -93 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 023 € 10 714 € 2 343 € -1 927 € 515 € 1 631 € 1 953 € 1 872 €
36
P.
Daň z príjmov
3 106€ 2 150€ 392€ 108€ 535€ 486€ 481€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 917 € 8 564 € 1 951 € -1 927 € 407 € 1 096 € 1 467 € 1 391 €