Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 293 540 € 2 326 856 € 1 699 317 € 1 227 578 € 830 350 € 287 433 € 47 402 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
56 711 € 35 308 € 61 519 € 73 947 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 152 € 10 392 €
005
A.I.2
Software
4 152€ 10 392€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
56 711 € 31 156 € 51 127 € 73 947 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 711€ 31 156€ 51 127€ 73 947€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 230 370 € 2 289 631 € 1 636 536 € 1 151 400 € 830 350 € 287 433 € 47 402 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 605 336 € 1 504 038 € 1 137 207 € 757 984 € 330 038 € 212 207 € 32 773 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 537 604€ 1 504 038€ 1 137 207€ 757 984€ 330 038€ 212 207€ 32 773€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
67 732€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
625 034 € 785 593 € 499 329 € 393 416 € 500 312 € 75 226 € 14 629 €
056
B.IV.1
Peniaze
73 234€ 63 340€ 19 211€ 77€ 1 247€ 3 027€ 144€
057
B.IV.2
Účty v bankách
551 800€ 722 253€ 480 118€ 393 339€ 499 065€ 72 199€ 14 485€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 459 € 1 917 € 1 262 € 2 231 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 459€ 1 917€ 1 262€ 1 785€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
446€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 293 540 € 2 326 856 € 1 699 317 € 1 227 578 € 830 350 € 287 433 € 47 402 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
935 150 € 1 185 182 € 912 144 € 438 774 € 520 934 € 139 151 € 19 886 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
133 651 € 14 385 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
133 651€ 14 385€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
929 650 € 1 179 682 € 906 644 € 433 274 € 381 783 € 119 266 € 14 886 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 358 390 € 1 141 674 € 787 173 € 788 804 € 309 416 € 148 282 € 27 516 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 574 € 5 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
74€ 5 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
257 € 137 € 64 € 40 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
257€ 137€ 64€ 40€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 352 559 € 1 132 424 € 769 395 € 757 490 € 309 416 € 148 282 € 27 516 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
684 808€ 617 492€ 481 144€ 273 241€ 157 223€ 76 823€ 11 938€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
589 681€ 306 644€ 52 335€ 350 562€ 52 335€ 24 954€ 7 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 818€ 1 468€ 526€ 1 060€ 56€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 140€ 927€ 336€ 708€ 38€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
75 090€ 205 893€ 198 121€ 118 815€ 99 858€ 46 411€ 8 378€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22€ 36 933€ 13 104€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 613 € 17 714 € 31 274 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 613€ 17 714€ 31 274€