Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
285€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-285 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 319 807 € 9 612 365 € 6 671 021 € 4 336 598 € 2 884 404 € 1 128 687 € 67 761 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 319 807€ 9 612 365€ 6 671 021€ 4 336 598€ 2 884 404€ 1 128 687€ 67 761€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 036 287 € 8 039 915 € 5 479 028 € 3 740 290 € 2 394 046 € 975 113 € 48 412 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 396€ 62 043€ 28 623€ 47 234€ 66 053€ 62 740€ 2 096€
10
B.2
Služby
8 974 891€ 7 977 872€ 5 450 405€ 3 693 056€ 2 327 993€ 912 373€ 46 316€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 283 520 € 1 572 450 € 1 191 993 € 596 023 € 490 358 € 153 574 € 19 349 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
35 897 € 22 596 € 7 537 € 11 000 € 118 € 249 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 498€ 16 184€ 4 298€ 7 807€ 87€ 184€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 009€ 5 676€ 1 513€ 2 801€ 31€ 65€
16
C.4
Sociálne náklady
1 390€ 736€ 1 726€ 392€
17
D
Dane a poplatky
751€ 609€ 1 012€ 2 428€ 260€ 163€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 363€ 29 320€ 24 900€ 17 328€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 989€ 949€ -10€ 7€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 320€ 11 623€ 897€ 1 838€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 195 178 € 1 509 251 € 1 157 637 € 563 436 € 489 981 € 153 162 € 19 349 €
38
X.
Výnosové úroky
21€ 18€ 4€
39
N
Nákladové úroky
24€ 443€ 985€ 1 083€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
112€ 22€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 685€ 3 813€ 3 878€ 2 409€ 534€ 261€ 17€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 821 € -4 278 € -4 870 € -3 466 € -516 € -257 € -17 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 187 357 € 1 504 973 € 1 152 767 € 559 970 € 489 465 € 152 905 € 19 332 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
257 707 € 325 291 € 246 123 € 126 696 € 107 682 € 33 639 € 4 446 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
257 707€ 325 291€ 246 123€ 126 696€ 107 682€ 33 639€ 4 446€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
929 650 € 1 179 682 € 906 644 € 433 274 € 381 783 € 119 266 € 14 886 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 187 357 € 1 504 973 € 1 152 767 € 559 970 € 489 465 € 152 905 € 19 332 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
929 650 € 1 179 682 € 906 644 € 433 274 € 381 783 € 119 266 € 14 886 €