Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Wellen s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
18 500 € 10 741 € 109 444 € 14 792 € 86 782 € 31 444 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
12 598€ 3 323€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
417€ 10 741€ 109 423€ 14 792€ 83 456€ 31 444€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 250€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 235€ 21€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
22 405 € 3 922 € 22 124 € 107 876 € 11 594 € 85 093 € 30 258 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 313€ 3 123€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 079€ 667€ 9 946€ 62 704€ 8 128€ 46 944€ 10 342€
11
C.
Služby
1 631€ 992€ 11 728€ 45 172€ 3 457€ 34 552€ 19 916€
13
E.
Dane a poplatky
19€ 60€ 5€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 830€ 152€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 336€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27€ 373€ 293€ 9€ 474€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 905 € -3 922 € -11 383 € 1 568 € 3 198 € 1 689 € 1 186 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-4 008 € -1 659 € -10 933 € 1 547 € 3 207 € 2 160 € 1 186 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
5 100 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 100€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
63 € 280 € 115 € 152 € 136 € 134 € 26 €
31
M.
Nákladové úroky
176€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63€ 104€ 115€ 152€ 136€ 134€ 26€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
5 037 € -280 € -115 € -152 € -136 € -134 € -26 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 132 € -4 202 € -11 498 € 1 416 € 3 062 € 1 555 € 1 160 €
36
P.
Daň z príjmov
307€ 960€ 960€ 960€ 960€ 296€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
825 € -4 202 € -12 458 € 456 € 2 102 € 595 € 864 €