Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALKALIS, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
N/A N/A 34,0 % -12,8 % -5,3 % 1,8 % 0,0 %
Návratnosť aktív (ROA)
-17,0 % -64,4 % 2,0 % -11,0 % -4,8 % 1,7 % 0,0 %
Zisková marža
-2 436,9 % -10 050,4 % 877,0 % -182,1 % -101,6 % 9,9 % 0,1 %
Hrubá marža
-1093,3 % -8753,6 % -43326,2 % N/A 88,9 % 60,8 % 21,7 %
Celková zadlženosť
169,1 % 147,9 % 94,0 % 14,4 % 9,0 % 8,6 % 3,3 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
N/A
EBITDA marža
N/A
Prevádzková marža
N/A
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre