Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cassine s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
4 984 946 € 7 612 € 92 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 687€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 984 946€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 925€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
92€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
4 980 284 € 17 749 € 6 298 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 374 280€ 2 081€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 096€ 335€
11
C.
Služby
2 606 004€ 1 541€ 602€
12
D.
Osobné náklady
5 450€ 5 361€
13
E.
Dane a poplatky
66€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 377€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
138€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 662 € -10 137 € -6 206 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 662 € -2 031 € -937 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
83 € 22 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
82€ 22€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-83 € -22 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 662 € -10 220 € -6 228 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 702 € -11 180 € -6 228 €