Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
01.08.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 485 465 € 3 259 039 € 2 964 561 € 3 402 123 € 815 918 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 131 117 € 2 852 498 € 2 824 669 € 3 114 182 € 661 147 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
11 466 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 466€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 119 651 € 2 852 498 € 2 824 669 € 3 114 182 € 661 147 €
012
A.II.1
Pozemky
450 158€ 450 158€
013
A.II.2
Stavby
1 350 472€ 1 350 472€ 1 814 659€ 1 958 881€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
351 875€ 262 140€ 1 006 676€ 1 155 301€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 967 146€ 789 728€ 3 334€ 661 147€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 286 795 € 356 152 € 139 503 € 287 551 € 154 771 € 5 000 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 815 € 5 178 € 11 514 € 27 016 € 332 €
032
B.I.1
Materiál
11 262€ 3 177€ 7 231€ 25 030€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
553€ 2 001€ 4 283€ 1 986€ 332€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
100 € 100 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
100€ 100€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 202 807 € 336 252 € 72 709 € 238 727 € 140 426 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 177 350€ 326 332€ 65 533€ 232 402€ 8 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 457€ 9 920€ 7 176€ 6 325€ 132 426€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
72 073 € 14 622 € 55 280 € 21 808 € 14 013 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
52 187€ 13 403€ 54 348€ 17 514€ 13 944€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 886€ 1 219€ 932€ 4 294€ 69€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
67 553 € 50 389 € 389 € 390 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 963€ 389€ 389€ 390€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21 590€ 50 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 485 465 € 3 259 039 € 2 964 561 € 3 402 123 € 815 918 € 5 000 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
86 451 € 51 234 € -499 117 € -362 756 € 8 596 € 5 000 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
376 908 € 376 908 € 144 408 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
376 908€ 376 908€ 144 408€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-331 173 € -648 525 € -367 757 € 3 596 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
320 948€ 3 596€ 3 596€ 3 596€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-652 121€ -652 121€ -371 353€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
35 216 € 317 851 € -280 768 € -371 352 € 3 596 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 399 014 € 3 207 805 € 3 463 678 € 3 764 879 € 807 322 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 252 708 € 1 072 537 € 1 340 715 € 1 384 647 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 390 964€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30€ 29€ 18€ 24€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 861 714€ 1 072 508€ 1 340 697€ 1 384 623€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 146 306 € 2 135 268 € 211 084 € 261 523 € 807 322 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
277 468€ 271 954€ 134 585€ 200 143€ 793 110€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 576€ 2 021€ 782€ 185€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
848€ 969€ 462€ 92€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
857 966€ 3 106€ 3 666€ 1 003€ 1 014€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 448€ 1 857 218€ 71 589€ 60 100€ 13 198€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 911 879 € 2 118 709 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 910 896€ 2 118 709€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
983€