Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
606 598 € 590 874 € 626 904 € 616 886 € 668 468 € 312 394 € 11 453 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
502 485 € 516 284 € 530 083 € 543 882 € 549 074 € 276 242 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
502 485 € 516 284 € 530 083 € 543 882 € 549 074 € 276 242 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
502 485€ 516 284€ 530 083€ 543 882€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
549 074€ 276 242€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
104 113 € 74 590 € 96 821 € 73 004 € 119 394 € 36 152 € 11 453 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 700 € 3 700 € 3 700 € 3 700 € 2 346 € 25 904 € 4 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 700€ 3 700€ 3 700€ 3 700€ 2 346€ 25 904€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
100 413 € 70 890 € 93 121 € 69 304 € 117 048 € 10 248 € 7 453 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 427€ 1 384€ 1 396€ 1 907€ 2 260€ 2 495€ 5 004€
057
B.IV.2
Účty v bankách
98 986€ 69 506€ 91 725€ 67 397€ 114 788€ 7 753€ 2 449€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
606 598 € 590 874 € 626 904 € 616 886 € 668 468 € 312 394 € 11 453 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
107 570 € 40 050 € -65 343 € -156 193 € -252 290 € -342 663 € -36 752 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
251 € 250 € 251 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
251€ 250€ 251€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
34 800 € -70 593 € -161 443 € -257 291 € -347 663 € -41 752 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
292 091€ 186 698€ 95 848€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-257 291€ -257 291€ -257 291€ -257 291€ -347 663€ -41 752€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
67 519 € 105 393 € 90 849 € 96 098 € 90 373 € -305 911 € -41 752 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
463 328 € 515 124 € 656 547 € 749 879 € 885 058 € 655 057 € 48 205 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 700 € 35 700 € 35 701 € 35 701 € 35 700 € 45 600 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
35 700€ 35 700€ 35 701€ 35 701€ 35 700€ 45 600€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
427 628 € 415 612 € 492 672 € 521 833 € 593 530 € 579 457 € 48 205 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 838€ 637€ 338€ 36 192€ 27 572€ 86 754€ 750€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
389 664€ 400 000€ 484 000€ 484 000€ 559 756€ 517 886€ 55 010€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 126€ 14 975€ 8 334€ 1 641€ 6 202€ -25 183€ -7 555€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
63 812 € 128 174 € 192 345 € 255 828 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
63 812€ 128 174€ 192 345€ 255 828€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 700 € 35 700 € 35 700 € 23 200 € 35 700 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
35 700€ 35 700€ 35 700€ 23 200€ 35 700€