Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZOCHOVA 3, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
04
II.
Výroba
[05+06+07]
142 800 € 142 800 € 117 800 € 149 245 € 126 755 € 3 500 € 800 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
142 800€ 142 800€ 117 800€ 149 245€ 126 755€ 3 500€ 800€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 341 € 12 388 € 13 122 € 35 956 € 25 044 € 306 923 € 42 530 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
207€ 937€ 13 930€
10
B.2
Služby
34 134€ 12 388€ 13 122€ 35 019€ 11 114€ 306 923€ 42 530€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
108 459 € 130 412 € 104 678 € 113 289 € 101 711 € -303 423 € -41 730 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 799€ 13 799€ 13 799€ 8 050€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
25 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 002€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 454€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24€ 9€ 419€ 1 260€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
94 636 € 116 613 € 97 333 € 105 230 € 101 290 € -304 683 € -41 730 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 7€ 1€
39
N
Nákladové úroky
8 809€ 3 091€ 5 038€ 7 006€ 7 374€ 39€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
354€ 294€ 252€ 229€ 2 589€ 230€ 22€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 163 € -3 385 € -5 290 € -7 231 € -9 956 € -268 € -22 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
85 473 € 113 228 € 92 043 € 97 999 € 91 334 € -304 951 € -41 752 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 954 € 7 835 € 1 194 € 1 901 € 961 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 954€ 7 835€ 1 194€ 1 901€ 961€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
67 519 € 105 393 € 90 849 € 96 098 € 90 373 € -305 911 € -41 752 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
85 473 € 113 228 € 92 043 € 97 999 € 91 334 € -304 951 € -41 752 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
67 519 € 105 393 € 90 849 € 96 098 € 90 373 € -305 911 € -41 752 €