Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
525 797 € 997 726 € 923 621 € 1 660 180 € 1 138 877 € 467 291 € 189 270 € 343 533 € 35 812 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
367 964€ 423 847€ 560 283€ 1 417 860€ 941 379€ 277 257€ 67 280€ 46 060€ 35 812€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
157 833€ 573 879€ 359 338€ 242 320€ 197 498€ 190 034€ 121 990€ 297 473€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
706 250 € 711 591 € 619 864 € 1 027 129 € 659 368 € 484 089 € 178 666 € 333 539 € 28 229 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
93 296€ 118 197€ 137 296€ 191 695€ 226 296€ 113 112€ 153 194€ 51 194€
11
C.
Služby
256 235€ 247 307€ 222 813€ 623 648€ 291 239€ 317 384€ 16 947€ 35 043€ 28 191€
12
D.
Osobné náklady
90 004€ 116 085€ 108 346€ 109 336€ 78 660€ 44 353€ 2 181€
13
E.
Dane a poplatky
31 907€ 33 027€ 27 351€ 24 788€ 30 444€ 6 079€ 6 308€ 12€ 8€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
225 067€ 176 966€ 91 248€ 60 890€ 16 143€ 407€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 024€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 741€ 20 009€ 22 786€ 16 772€ 16 586€ 2 754€ 36€ 247 290€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-180 453 € 286 135 € 303 757 € 633 051 € 479 509 € -16 798 € 10 604 € 9 994 € 7 583 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
18 433 € 58 343 € 200 174 € 602 517 € 423 844 € -153 239 € -102 861 € -40 177 € 7 621 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 12 € 5 € 6 € 3 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 12€ 5€ 6€ 3€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
54 € 13 177 € 741 € 14 744 € 17 776 € 3 804 € 2 240 € 816 € 83 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
54€ 3 802€ 478€ 693€ 7 658€
32
N.
Kurzové straty
80€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 375€ 263€ 14 051€ 10 118€ 3 724€ 2 240€ 816€ 83€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-53 € -13 165 € -741 € -14 744 € -17 776 € -3 799 € -2 234 € -813 € -82 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-180 506 € 272 970 € 303 016 € 618 307 € 461 733 € -20 597 € 8 370 € 9 181 € 7 501 €
36
P.
Daň z príjmov
12 594€ 142 546€ 100 316€ 1€ 1 822€ 2 046€ 1 657€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-180 506 € 272 970 € 290 422 € 475 761 € 361 417 € -20 598 € 6 548 € 7 135 € 5 844 €