Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GMT servis, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 546 221 € 913 586 € 3 209 264 € 3 717 295 € 937 322 € 493 660 € 7 616 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
531 687 € 705 908 € 85 456 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
531 687 € 705 908 € 85 456 €
012
A.II.1
Pozemky
531 687€ 705 908€ 85 456€
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 014 534 € 207 678 € 3 123 808 € 3 717 295 € 937 322 € 493 660 € 7 616 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
692 461 € 131 660 € 2 522 626 € 3 533 613 € 810 364 € 454 452 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
82 028 € 55 447 € 114 541 € 51 373 € 116 503 € 19 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 390€ 32 180€ 104 493€ 4 629€ 31 041€ 19 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
67 638€ 13 034€ 16 744€ 85 462€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 000€ 10 233€ 10 048€ 30 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
240 045 € 20 571 € 486 641 € 132 309 € 10 455 € 20 208 € 7 616 €
056
B.IV.1
Peniaze
240 045€ 20 571€ 486 641€ 132 309€ 10 455€ 20 208€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 616€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 546 221 € 913 586 € 3 209 264 € 3 717 295 € 937 322 € 493 660 € 7 616 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
225 194 € 214 851 € 189 539 € 13 157 € 47 021 € 32 133 € 7 257 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
170 000 € 170 000 € 170 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
800 € 800 € 800 € 800 € 800 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 051 € 10 740 € 4 356 € 38 221 € 23 333 € -743 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 343 € 25 311 € 6 383 € -33 864 € 14 888 € 24 876 € -743 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 321 027 € 698 735 € 3 019 725 € 3 704 138 € 890 301 € 461 527 € 359 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 123 599 € 506 450 € 2 035 901 € 2 618 605 € 890 031 € 461 527 € 359 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 987€ 85 697€ 1 509 912€ 2 060 711€ 529 636€ 454 204€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 119 612€ 420 715€ 418 934€ 557 894€ 360 395€ 359€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
359€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
38€ 107 055€ 6 964€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
197 428€ 192 285€ 118 409€ 92 798€ 270€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
865 415 € 992 735 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
992 735€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
865 415€