Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VANDAR, s. r. o. [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
500 046 € 180 432 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
499 904€ 180 432€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-8€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
482 727 € 175 255 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
365 316€ 61 060€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 197€ 9 760€
11
C.
Služby
55 527€ 84 931€
12
D.
Osobné náklady
45 741€ 16 955€
13
E.
Dane a poplatky
324€ 209€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 155€ 2 310€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
467€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
17 319 € 5 177 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
67 856 € 24 681 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 287 € 659 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 078€ 449€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 209€ 210€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 286 € -659 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
15 033 € 4 518 €
36
P.
Daň z príjmov
3 669€ 994€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
11 364 € 3 524 €