Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OrtoFit s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
190 215 € 114 106 € 113 389 € 83 323 € 4 910 € 10 938 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 724 € 31 355 € 22 777 € 19 565 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
19 724 € 31 355 € 22 777 € 19 565 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 724€ 31 355€ 22 777€ 19 565€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
170 344 € 82 636 € 90 497 € 63 700 € 4 819 € 10 918 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
9 696 € 8 562 € 7 761 € 12 047 € 1 550 €
035
B.I.1
Materiál
9 696€ 8 562€ 7 761€ 12 047€ 1 550€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
73 060 € 71 689 € 81 797 € 47 944 € 2 797 € 4 556 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
73 060 € 71 672 € 81 780 € 47 927 € 2 797 € 4 556 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
73 060€ 71 672€ 81 780€ 47 927€ 2 797€ 4 556€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17€ 17€ 17€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
87 588 € 2 385 € 939 € 3 709 € 472 € 6 362 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 120€ 1 598€ 936€ 238€ 175€ 226€
073
B.V.2.
Účty v bankách
75 468€ 787€ 3€ 3 471€ 297€ 6 136€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
147 € 115 € 115 € 58 € 91 € 20 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
147€ 115€ 115€ 58€ 91€ 20€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
190 215 € 114 106 € 113 389 € 83 323 € 4 910 € 10 938 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 339 € 21 480 € 14 820 € 192 € -330 € -9 675 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 480 € -3 179 € -17 807 € -16 831 € -4 455 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 287€ 14 628€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 807€ -17 807€ -17 807€ -16 831€ -4 455€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
2 859 € 6 659 € 14 627 € -977 € -13 875 € -14 675 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
165 876 € 92 626 € 97 732 € 81 837 € 5 240 € 20 613 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
486 € 225 € 13 € 13 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
486€ 225€ 13€ 13€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
164 984 € 91 635 € 97 372 € 74 714 € 4 740 € 7 600 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
121 798 € 45 557 € 32 798 € 40 729 € 3 752 € 3 814 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
121 798€ 45 557€ 32 798€ 40 729€ 3 752€ 3 814€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
31 851€ 45 546€ 57 930€ 32 130€ 3 370€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 634€ 2 952€ 2 645€ 2 009€ 251€ 298€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 493€ 1 393€ 1 418€ 1 150€ 125€ 118€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 401€ -5 699€ 20€ -1 304€ 612€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 807€ 1 886€ 2 561€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
406 € 766 € 360 € 7 123 € 487 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
406€ 766€ 360€ 7 123€ 487€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
13 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
837 € 1 294 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
837€ 1 294€