Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
178 522€ 4 768 538€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
140 518€ 4 050 583€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
38 004 € 717 955 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 074 938 € 3 991 641 € 7 717 274 € 3 516 643 € 2 113 723 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 878 768€ 4 313 633€ 7 673 147€ 3 113 233€ 2 113 723€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
196 170€ -327 992€ -1 299€ 334 275€
07
II.3
Aktivácia
6 000€ 45 426€ 69 135€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 333 662 € 3 340 845 € 7 279 754 € 2 549 694 € 1 520 964 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
569 659€ 905 655€ 1 748 231€ 736 337€ 2 479€
10
B.2
Služby
4 764 003€ 2 435 190€ 5 531 523€ 1 813 357€ 1 518 485€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
779 280 € 1 368 751 € 437 520 € 966 949 € 592 759 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
95 555 € 101 841 € 118 233 € 75 443 € 1 415 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 312€ 73 821€ 86 373€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 688€ 24 116€ 28 362€
16
C.4
Sociálne náklady
4 555€ 3 904€ 3 498€
17
D
Dane a poplatky
16 448€ 33 784€ 10 052€ 6 744€ 597€ 323€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
110 930€ 98 318€ 93 768€ 47 434€ 3 210€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 295€ 10 300€ 13 532€ 3 949€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 295€ 10 414€ 12 415€ 3 007€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 286€ 3 124€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-619€ 3 575€ 36 339€ 6 655€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 318€ 44 395€ 56 830€ 29 545€ 1 568€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
547 124 € 1 090 750 € 196 093 € 815 380 € 585 969 € -323 €
38
X.
Výnosové úroky
379€ 265€ 9€
39
N
Nákladové úroky
1 619€ 32 832€ 13 516€ 7 657€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 789€ 24 111€ 6 914€ 2 630€ 132€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 408 € -56 943 € -20 051 € -10 022 € -123 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
531 716 € 1 033 807 € 176 042 € 805 358 € 585 846 € -323 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
118 695 € 213 784 € 35 748 € 184 185 € 128 965 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
126 229€ 239 807€ 49 394€ 184 185€ 128 965€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 534€ -26 023€ -13 646€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
413 021 € 820 023 € 140 294 € 621 173 € 456 881 € -323 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
531 716 € 1 033 807 € 176 042 € 805 358 € 585 846 € -323 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
413 021 € 820 023 € 140 294 € 621 173 € 456 881 € -323 €