Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.07.2016
31.12.2016
01.07.2015
30.06.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
61 665 € 100 889 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 446€ 20 031€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
56 219€ 80 858€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
59 197 € 95 243 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 507€ 11 824€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 024€ 1 092€
11
C.
Služby
40 912€ 58 065€
12
D.
Osobné náklady
12 931€ 22 731€
13
E.
Dane a poplatky
63€ 126€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
750€ 1 250€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10€ 155€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 468 € 5 646 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
16 222 € 29 908 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 € 6 157 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
6 150€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 7€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
42 € 6 697 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42€ 6 697€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-38 € -540 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 430 € 5 106 €
36
P.
Daň z príjmov
823€ 1 463€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 607 € 3 643 €