Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESSI FRESH s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.05.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-110,4 % -34,1 % -145,4 % -16,2 % -27,7 % N/A
Návratnosť aktív (ROA)
-110,4 % -27,6 % -95,4 % -13,8 % -21,8 % N/A
Celková zadlženosť
0,0 % 19,0 % 34,4 % 14,5 % 21,3 % 0,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A N/A
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A
Finančná páka
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A