Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 577 961€ 2 623 949€ 2 685 324€ 2 751 896€ 2 840 944€ 2 913 064€ 2 987 594€ 1 939€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 448 726€ 2 531 292€ 2 611 254€ 2 695 467€ 2 790 150€ 2 856 338€ 2 941 274€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 448 726€ 2 531 292€ 2 611 254€ 2 695 467€ 2 790 150€ 2 856 338€ 2 941 274€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 425 507€ 2 498 583€ 2 571 659€ 2 644 735€ 2 717 811€ 2 790 887€ 2 863 963€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 854€ 22 061€ 26 665€ 35 520€ 52 185€ 58 794€ 66 658€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
8 365€ 10 647€ 12 929€ 15 211€ 20 154€ 6 657€ 10 653€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
129 218€ 92 640€ 74 071€ 56 429€ 50 794€ 56 726€ 46 319€ 1 939€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 118€ 5 153€ 7 074€ 131€ 3 830€ 8 252€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
7 118€ 5 153€ 7 074€ 131€ 3 830€ 8 252€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
626€ 2 202€ 1 907€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
55€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
822€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 151€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
626€ 174€ 1 907€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
122 101€ 87 487€ 66 997€ 56 429€ 50 663€ 52 271€ 35 865€ 32€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
122 101€ 87 487€ 66 997€ 56 429€ 50 663€ 49 948€ 35 865€ 32€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
2 322€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
17€ 17€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
17€ 17€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 577 961€ 2 623 949€ 2 685 324€ 2 751 896€ 2 840 944€ 2 913 064€ 2 987 594€ 1 939€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 522€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 522€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 522€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 587 262€ 2 630 852€ 2 691 416€ 2 755 316€ 2 840 581€ 2 910 541€ 2 989 116€ 1 939€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 448 726€ 2 531 292€ 2 610 967€ 2 693 455€ 2 783 419€ 2 850 876€ 2 941 274€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 448 726€ 2 531 292€ 2 610 967€ 2 693 455€ 2 783 419€ 2 850 876€ 2 941 274€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 436€ 5 931€ 5 656€ 2 205€ 1 992€ 1 401€ 1 756€ 32€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 436€ 5 931€ 5 656€ 2 205€ 1 992€ 1 401€ 1 756€ 32€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
131 100€ 93 629€ 74 793€ 59 657€ 55 171€ 58 265€ 46 086€ 1 907€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 562€ 6 277€ 3 816€ 320€ 65€ 6 081€ 2 333€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
11 801€ 7 742€ 11 813€ 7 527€ 9 481€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
7 495€ 5 267€ 7 575€ 5 433€ 4 088€ 7 718€ 13 295€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
766€ 952€ 900€ 1 250€ 935€ 153€
163
12.
Zamestnanci (331)
59 668€ 41 845€ 28 324€ 25 875€ 21 645€ 23 621€ 18 454€ 1 735€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
38 131€ 25 962€ 18 762€ 16 532€ 17 414€ 16 648€ 10 961€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 678€ 5 585€ 3 603€ 2 721€ 2 478€ 3 262€ 334€ 172€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
555€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
270€ 2 012€ 6 731€ 5 462€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
270€ 2 012€ 6 731€ 5 462€