Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov dôchodcov Šaľa

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
320 726€ 294 797€ 348 713€ 336 343€ 262 090€ 298 701€ 195 320€
02
501
Spotreba materiálu
243 992€ 239 747€ 281 099€ 268 730€ 230 838€ 235 305€ 158 929€
03
502
Spotreba energie
76 735€ 55 050€ 67 613€ 67 613€ 31 252€ 63 396€ 36 390€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
63 534€ 107 285€ 61 589€ 66 943€ 56 556€ 43 833€ 21 785€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 953€ 64 016€ 26 031€ 23 341€ 28 239€ 24 394€ 1 667€
08
512
Cestovné
6€ 16€ 240€ 138€ 357€ 23€
10
518
Ostatné služby
33 575€ 43 269€ 35 541€ 43 362€ 28 179€ 19 082€ 20 094€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
777 135€ 657 376€ 659 364€ 604 151€ 538 708€ 488 611€ 268 921€ 1 937€
12
521
Mzdové náklady
567 800€ 473 134€ 480 743€ 437 552€ 400 295€ 348 888€ 197 682€ 1 413€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
196 901€ 171 554€ 167 847€ 160 183€ 132 604€ 123 619€ 66 071€ 494€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 434€ 12 688€ 10 774€ 6 415€ 5 809€ 16 104€ 5 168€ 30€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 816€ 7 199€ 6 940€ 6 084€ 3 696€ 3 282€ 1 106€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 816€ 7 199€ 6 940€ 6 084€ 3 696€ 3 282€ 1 106€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7€ 5€ 203€ 114€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 203€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7€ 109€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
82 565€ 93 762€ 93 872€ 96 689€ 95 442€ 93 171€ 74 001€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 565€ 93 762€ 93 872€ 96 689€ 95 442€ 93 171€ 74 001€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
582€ 550€ 571€ 443€ 433€ 439€ 81€
42
562
Úroky
1€
47
568
Ostatné finančné náklady
582€ 550€ 571€ 443€ 433€ 439€ 80€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
355 660€ 363 766€ 374 590€ 361 883€ 282 215€ 287 082€ 128 593€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
355 660€ 363 766€ 374 590€ 361 883€ 282 215€ 287 082€ 128 593€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 607 025€ 1 524 740€ 1 545 638€ 1 472 534€ 1 239 138€ 1 215 322€ 689 920€ 1 937€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
532 973€ 508 286€ 550 217€ 546 612€ 472 028€ 461 764€ 228 609€
67
602
Tržby z predaja služieb
532 973€ 508 286€ 550 217€ 546 612€ 472 028€ 461 764€ 228 609€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
15€
102
662
Úroky
15€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 064 749€ 1 009 552€ 989 059€ 920 489€ 760 741€ 750 618€ 459 780€ 1 937€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
440 660€ 434 966€ 439 932€ 435 000€ 331 215€ 350 247€ 95 180€ 1 937€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
82 565€ 93 475€ 92 147€ 94 964€ 96 711€ 91 733€ 74 001€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
538 523€ 480 840€ 455 256€ 388 800€ 331 090€ 307 200€ 288 000€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 2 600€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
270€ 1 725€ 1 725€ 1 725€ 1 438€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 597 725€ 1 517 837€ 1 539 276€ 1 467 101€ 1 232 769€ 1 212 383€ 688 404€ 1 937€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 516€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-9 301€ -6 903€ -6 362€ -5 433€ -6 369€ -2 939€ -1 522€