Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
117 371 € 113 360 € 138 999 € 124 568 € 73 880 € 39 195 € 21 857 € 7 224 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
117 370€ 113 360€ 138 999€ 124 568€ 73 880€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
39 195€ 21 857€ 1 648€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 576€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
116 541 € 111 474 € 127 619 € 120 099 € 73 940 € 48 213 € 18 363 € 10 684 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 194€ 100 899€ 117 166€ 101 082€ 57 274€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 860€ 3 990€ 3 913€ 2 636€ 35 995€ 13 522€ 4 702€
11
C.
Služby
28 347€ 5 574€ 5 238€ 13 108€ 11 827€ 10 068€ 3 756€ 1 521€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
86€ 86€ 43€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
141€ 1 225€ 1 920€ 1 767€ 1 914€ 685€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 461€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
76€ 350€ 150€ 357€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
830 € 1 886 € 11 380 € 4 469 € -60 € -9 018 € 3 494 € -3 460 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
829 € 2 027 € 12 605 € 6 465 € 2 143 € -6 868 € 4 579 € -4 575 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-1 € -26 € -15 € 9 € 8 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
-1€ -26€ -15€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€ 8€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
369 € 1 401 € 1 833 € 1 912 € 1 210 € 1 135 € 412 € 195 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
89€ 423€ 533€
32
N.
Kurzové straty
9€ 7€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
369€ 1 401€ 1 833€ 1 823€ 778€ 595€ 412€ 195€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-369 € -1 402 € -1 859 € -1 927 € -1 210 € -1 126 € -404 € -195 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
461 € 484 € 9 521 € 2 542 € -1 270 € -10 144 € 3 090 € -3 655 €
36
P.
Daň z príjmov
97€ 102€ 2 057€ 467€ 713€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
364 € 382 € 7 464 € 2 075 € -1 270 € -10 144 € 2 377 € -3 655 €