Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 798 € 37 886 € 9 136 € 5 824 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 083 € 5 833 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 083 € 5 833 €
012
A.II.1
Pozemky
7 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 083€ -1 167€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 715 € 32 053 € 9 136 € 5 824 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 095 € 523 € 523 € 512 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 528 € 5 819 € 6 994 € 983 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 194€ 5 662€ 5 665€ 956€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
93€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
334€ 64€ 1 329€ 27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 092 € 25 711 € 1 619 € 4 329 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 092€ 25 711€ 1 619€ 4 329€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 798 € 37 886 € 9 136 € 5 824 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 422 € 11 678 € 6 203 € 4 442 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 679 € 1 204 € -559 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-1 257 € 5 474 € 1 762 € -558 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 376 € 26 208 € 2 933 € 1 382 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
250 € 250 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
250€ 250€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 € 257 € 6 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 120 € 25 701 € 2 927 € 1 382 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
392€ 7 043€ 1 259€ 37€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 612€ 16 656€ 834€ 1 345€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4€ 348€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116€ 1 998€ 486€