Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 258 109€ 3 117 428€ 2 441 051€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 286 392 € 3 136 821 € 2 441 306 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 067 475€ 3 081 483€ 2 439 599€
05
III.
Tržby z predaja služieb
190 634€ 35 945€ 1 452€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 283€ 19 393€ 255€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 218 029 € 3 085 577 € 2 422 746 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 531 154€ 2 655 065€ 2 248 037€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 333€ 69 891€ 14 857€
14
D.
Služby
374 291€ 169 664€ 71 774€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
198 995 € 173 329 € 87 823 €
16
E.1.
Mzdové náklady
142 155€ 125 915€ 61 796€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48 356€ 43 533€ 21 967€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 484€ 3 881€ 4 060€
20
F.
Dane a poplatky
1 183€ 1 680€ 105€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 444€ 13 651€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 444€ 13 651€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 629€ 2 297€ 150€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 363 € 51 244 € 18 560 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
267 331 € 222 808 € 106 383 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 777 € 7 767 € 1 122 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 530 € 5 487 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 530€ 5 487€
52
O.
Kurzové straty
36€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 211€ 2 280€ 1 122€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 777 € -7 767 € -1 121 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
54 586 € 43 477 € 17 439 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 791 € 12 690 € 4 309 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 791€ 12 690€ 4 309€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
37 795 € 30 787 € 13 130 €