Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 268 195€ 7 340 902€ 7 438 873€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
7 286 590 € 7 358 717 € 7 460 935 € 30 601 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 712 882€ 6 581 267€ 6 759 896€
05
III.
Tržby z predaja služieb
555 314€ 759 636€ 678 977€
07
V.
Aktivácia
8 610€ 10 088€ 14 395€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 925€ 2 063€ 1 889€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 859€ 5 663€ 5 778€ 30 601€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 828 752 € 6 945 438 € 7 057 688 € 29 346 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 507 668€ 4 579 590€ 4 817 448€ 45€
13
C.
Opravné položky k zásobám
24 519€
14
D.
Služby
1 194 451€ 1 377 948€ 1 373 499€ 5 244€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
835 606 € 812 455 € 812 913 € 13 062 €
16
E.1.
Mzdové náklady
581 001€ 570 525€ 569 895€ 8 438€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
204 467€ 200 442€ 200 358€ 3 241€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 138€ 41 488€ 42 660€ 183€
20
F.
Dane a poplatky
25 505€ 12 366€ 15 480€ 10 426€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
210 284€ 150 196€ 25 868€ 569€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
210 284€ 150 196€ 25 868€ 569€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
992€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-271€ 271€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 990€ 12 612€ 11 488€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
457 838 € 413 279 € 403 247 € 1 255 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 550 168 € 1 393 453 € 1 262 321 € -5 289 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
27€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 022 € 9 574 € 6 122 € 1 254 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 598 € 4 760 € 347 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 598€ 4 760€ 347€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 424€ 4 814€ 5 775€ 1 254€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 022 € -9 574 € -6 095 € -1 254 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
447 816 € 403 705 € 397 152 € 1 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
94 346 € 90 896 € 86 059 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
102 915€ 89 656€ 90 202€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-8 569€ 1 240€ -4 143€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
353 470 € 312 809 € 311 093 € 1 €