Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
13 492 875 € 261 775 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
13 492 875€ 261 775€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
13 443 135 € 256 946 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 224 969€ 217 662€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
215 660€ 39 284€
12
D.
Osobné náklady
2 506€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
49 740 € 4 829 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
52 246 € 4 829 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 194 € 2 989 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
8 194€ 2 976€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
13€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
50 477 € 4 429 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1€
32
N.
Kurzové straty
12 328€ 1 779€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 148€ 2 650€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-42 283 € -1 440 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 457 € 3 389 €
36
P.
Daň z príjmov
1 566€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 891 € 3 389 €