Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare - Konsolidačná pomoc s .r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 327 282 € 1 754 445 € 109 115 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 310 000€ 1 609 045€ 23 235€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 282€ 145 400€ 85 880€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 331 306 € 1 639 906 € 108 656 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 828€ 30 117€
11
C.
Služby
3 331 306€ 1 609 976€ 78 220€
12
D.
Osobné náklady
250€
13
E.
Dane a poplatky
102€ 69€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 024 € 114 539 € 459 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-21 306 € -30 759 € -85 102 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
98 € 134 € 14 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 134€ 14€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-98 € -134 € -14 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 122 € 114 405 € 445 €
36
P.
Daň z príjmov
94€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 122 € 114 405 € 351 €