Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Water Oak Investments s. r. o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 153 090 € 4 620 127 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
180 257 € 4 610 950 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
180 257 € 4 610 950 €
012
A.II.1
Pozemky
183 590€
013
A.II.2
Stavby
4 420 504€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
180 257€ 6 856€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 941 881 € 8 474 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 € 33 €
039
B.I.5
Tovar
28€ 33€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 000 006 € 7 690 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 095 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 095€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
497 692€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 219€ 7 690€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
500 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
941 847 € 751 €
072
B.V.1.
Peniaze
303€ 7€
073
B.V.2.
Účty v bankách
941 544€ 744€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
30 952 € 703 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 952€ 703€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 153 090 € 4 620 127 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 144 737 € -161 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-166 508 € -69 286 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-166 508€ -69 286€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 306 245 € -97 222 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 353 € 4 781 635 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
124 € 77 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
124€ 77€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 495€ 3 506 490€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 584 € 1 274 259 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
627 € 119 921 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
627€ 119 921€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 152 009€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
395€ 925€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
294€ 389€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
268€ 156€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 000€ 859€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
150 € 809 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
150€ 809€