Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VSE Holding, Košice-Staré Mesto'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, regionálna pobočka, Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Pomáhame spoločne deťom a rodinám v núdzi. Žiadateľ pokračoval v napĺňaní programov: Ženský program, pomoc pre mladých dospelých a rozšírenie kapacít Dostupného sociálneho nájomného bývania na východnom Slovensku. Výsledným prínosom projektu bola stabilizovaná situácia a napredovanie 123 žien a dievčať, podpora vzdelávania pre 42 mladých dospelých z centier pre deti a rodiny a nízkopríjmových skupín a dokončenie 4 sociálnych nájomných bytov pre pracujúce rodiny. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup potravín, drogérie, liekov, tiež školských pomôcok a štipendií, ako aj na zabezpečenie psychologických konzulácií.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 969 € Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 1617/79, 040 01 Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Pomôžme našim okrídleným susedom. Základnými cieľmi projektu bolo vytvoriť nové príležitosti úkryt a hniezdenie pre vtáctvo a netopiere v meste a tým zvrátiť negatívny trend poklesu ich početnosti, vzdelávať v oblasti ochrany prírody verejnosť a zapojiť ju do aktivít na podporu biodiverzity a priniesť inováciu v podobe smart vtáčej búdky. Vďaka podpore sme rozmiestnili 75 búdok pre vtáctvo, 30 búdok pre netopiere, skonštruovali smart búdku s videoprenosom a senzormi, navštívili 6 škôl a zorganizovali 4 skupinové podujatia pre verejnosť a žiakov košických škôl. Fin. prostriedky boli použité na nákup búdiek pre vtáky a netopiere, ďalekohľadov, inšpekčných kamier a príslušenstva, mikrofónoch k búdkam a inštalačného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum, J. A. Gagarina 3, Michalovce, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Skrytý ostrov na skrytej streche Hradu nad Vinným 2022. Plánom bolo vybudovať samostatnú fotovoltickú elektráreň na streche renesančného paláca, čo sa aj dosiahlo. Ostrovná samostatná fotovoltická elektráreň je skrytá pohľadu návštevníka z nádvoria a z diaľky. Samostatnú fotovoltická elektráreň je zdrojom pre nabíjanie svietidiel, batérií drobných strojov a súčasne je predpokladom pre realizáciu elektronického zabezpečovacieho zariadenia v niektorých ďalších priestoroch a pre samostatný kamerový systém. Fin. prostriedky boli použité na nákup a zabezpečenie fotovoltickej elektrárne a elektroinštlácie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 999,11 € Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv. Dominika Savia, Vranov nad Topľou, podporení grantovom v programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Solárne srdce školy. Projekt bol úspešne zrealizovaný a dnes ponúka žiakom školy možnosť správať sa ekolocky a premýšľať nad obnovyteľnými zdrojmi, ktoré môžu dennodenne používať na škole. Na škole vybudovali prístrešok so solárnymi panelmy, ktoré v škole nabíjajú telefóny a tablety žiakov a učiteľov. Rovnako vytvorili aj priestor na nabíjanie troch elektrických kolobežiek, ktoré si žiaci môžu zapožičať pri splenení podmienok a o ktoré je velký záujem. Fin. prostriedky boli použité na nákup a inštaláciu prístrešku, nabíjacích staníc a celého príslušenstva potrebného pre ich fungovanie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Školský včelín s apidomčekom. Z grantových prostriedkov sa do školskej "záhrady, ktorá učí", doplnil včelín s apidomčekom. Včelín sa stal miestom pre výučbu počas hodín, ktoré sú s včeľou témou spojené, vytvoril aj podmienky pre otvorenie včelárskeho krúžku, ktorý pomôže pripraviť ďalšiu generáciu včelárov, nadšencov, ale aj ľudí, ktorí budú lepšie rozumieť súvislostiam v prírode. Fin. prostriedky boli použité na vybudovania včelína s apidomčekom - predovšetkým stolárske rezivo a nákup včelých rodín.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Virtuálna učena dejín výtvarnej kultúry I. V rámci projektu bola vytvorená " VIRTUÁLNA UČEBŇA" dejín umenia, ktorá je zameraná na umenie starovekého Egypta a antického grécka. Výsledný produkt svojou kvalitou predčil očakávania a požiadavku na atraktívnu didaktickú pomôcku, ukázal nové možnosti a inšpiroval. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na zabezpečenie zdigitalizovania umeleckých diel a zabezpečenie hostingovej složby pre virtuálnu učebňu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 940 € Park kultúry a oddychu, Prešov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Park kultúry a oddychu prechádza na ZERO WASTE. Projektom sa zrealizovali 3 interaktívne vzdelávania zamestnancov PKO a 3 interaktívne workshopy pre komunity v KZ Družba, ktoré prebiehali pod odborným vedením lektoriek z Odvážne o.z. Zakúpením košov na separovanie, ktoré sa umiestnili do všetkých 8 stredísk v správe PKO, sa systematicky zmenilo nakladanie s odpadom celého PKO. Bioodpad vyriešili zavedením 2 vermikompostérov a 1 exteriérového kompostéru. Zero waste manuálom, informačnými tabuľami a internou smernicou pôsobia aj na správanie verejnosti. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup košov na triedený odpad a organizáciu workshopov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 700 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Green zóna. V rámci projektu vytvorili GREEN ZÓNU, ktorá slúži na aktívny oddych študentov a poskytuje priestor pre environmentálne vzdelávanie. Pre žiakov školy pripravili 2 projektové vyučovania a 2 workshopy zamerané na zvýšenie ich environmentálneho povedomia. Zriadili kompostovisko a miesta na zachytávanie dažďovej vody. Vytvorili nástenky s environmentálnou tématikou, ktoré sú umiestnené v interiéri školy. Vytvorili informačné grafiky, prostredníctvom ktorých realizovali kampaň na sociálnej sieti zameranú na globálne otepľovanie. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup kvtináčov, zeminy, rastlín, kompostoviska, paletovného sedenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Slnko strážca hier, radosti a zdravia. Pre žiakov projekt priniesol množstvo informácií, pre verjnosť - viac možností, pre životné prostredie - jeho ochranu. Nainštalovalo sa solárne osvetlenie, solárne panely, zachytávače vody, solárna zálievka, náučná tabuľa, vytvorilo sa pexeso a uskutočnila konferencia. Fin. prostriedky sa použili predovšetkým na nákup solárneho zariadenia a súvisiaceho materiálu, tabletov a náučno-vzdelávacej tabule.
e) podpora vzdelávania 3 813,1 € "Občianske združenie Za horizont", Sečovce, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Aj ten najmenší (po)krok je pre nás inovatívny. Cieľom projektu bolo rozvíjať konkrétne myslenie žiakov prepojením interaktívnej tabule s vizualizérom prostredníctvom obrázkových kariet a rozvíjať jemnú motoriku a kreativitu prostredníctvom grafického tabletu. Žiaci si upevňujú schopnosť realizácie striedavých aktivít, osvojili si nové pojmy, rozšírili slovnú zásobu. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup a zabezpečenie interaktívnej tabule, projektora, tabletu, precvičovacích a obrázkových kariet.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Spojená škola internátna Školská 10, Michalovce, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Zelená počítačová učebňa. Cieľom projektu bolo zefektívniť vzdelávanie žiakov vytvorením inovatívnej počítačovej učebne. Staré, viac ako 10 ročné, počítače v počítačovej učebni boli zamenené za jeden centrálny server a 8 zobrazovacích jednotiek, ktoré sa pripevnili na zadnú stranu monitora. Následne bol nainštalovaný potrebný softvér. Táto nová inovatívna technológia sa vyznačuje nulovou hlučnosťou, žiadnym vyžarovaním tepla, výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, nižšou prašnosťou a menším elektromagnetickým žiarením. Fin. prostriedky boli použité na nákup a inštláciu servera a zobrazovacích jednotiek.
e) podpora vzdelávania 4 060 € Východoslovenská galéria, Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: AR výstavba - Košická moderna. Cieľom projektu bolo vytvorenie virtuálnej výstavy AR Košická moderna, kde prostredníctvom rozšírenej reality priniesli obrazy zo zbiery VSG do ulíc mesta Košice. Cez aplikáciu je možné odkrývať diela, dozvedieť sa viac o autoroch prostredníctvom audio-komentárov. Vďaka pridaným funkcionalitám dostala prehliadka formu hry, zážitku, ktorý môže byť uplatnený v transformatívnom turizme i vzdelávaní. Prínosom bola prezentácia výtvarného kultúrneho dedičstva prostredníctvom smart technológií, kultivácia verejného priestoru, zlepšovanie digitálnych zručností jednotlivcov. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na prípravu a realizáciu markerov, dizajnovanie, programovanie, nahrávanie či zabezpečenie propagácie.
e) podpora vzdelávania 4 929 € Montessori cesta, o.z, Prešov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: STEM laboratórium - domov malých objaviteľov. Priestor a jeho vybavenie je denne využívané žiakmi a návštevníkmi CVČ na realizáciu riadených experimentov, voľnú prácu a prípravu projektov. Priestor slúži ako zázemie pre krúžky v CVČ: Astrofyzika s doc. Csataryovou a STEM lab krúžok. Tiež je k dispozícii študentom PU, učiteľom z iných škôl, ale aj rodičom, ktorí prídu nahliadnuť do školy. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na prípravu priestoru - maľovanie, zabezpečenie tlače vzdelávacích kariet a pracovných listov, tiež na prípravu a tlač metodického materiálu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Základná škola, Kežmarská 30, Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: "Postavme" školu spolu - aktivity na prerušenie sedenia. V rámci projektu zorganizovali školenie pre učiteľov, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie učiteľov o škodlivosti dlhého sedenia pre ľudský organizmus. Nasledoval týždeň práce vo dvojiciach, kde aktívne uplatňovali získané vedomosti v praxi. Zakúpením pomôcok - penových puzzle podložiek, realizovali prerušenie sedenia v triede. Vytvorili mobilnú učebňu pomocou prenosných stoličiek, mohli preniesť vyučovacie hodiny mimo triedy. Jazykovú učebňu vybavili flexibilným nábytkom. Fin. prostriedky sa použili na nákup penových puzzle podložiek a skladacích stoličiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Viera - Láska - Nádej, o.z., Prešov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Inovácie pre všetkých. Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania detí zo zdravotným znevýhodnením pomocou špeciálnej interaktívnej klávesnice HandCubeKeys s 3D znakmi a obrazmi v reálnom priestore s hlasovým výstupom a vytvorenie edukatívneho prostredia Snoezelen. Ciele projektu dosiahli nákupom klávesnice a zriadením Snoezelen miestnosti v novovybudovanom rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove. Vytvorili nové podnetné prostredie, kde deti pomocou inovatívnych pomôcok rozširujú svoje zmysly, podporujú svoju zvedavosť a rozvíjajú svoje schopnosti. Fin. prostriedky boli použité na nákup klávesnice, optických vláken -hviezdne nebo.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Občianske združenie Barlička, Prešov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: MED&EKO: Inováciami zlepšujeme život seniorov. Projekt mal za cieľ vybaviť zariadenie starostlivosti pre seniorov potrebným vybavením tak, aby sa znížila predovšetkým potreba nemocničnej starostlivosti. Zakúpením medicínskeho vybavenia - kyslíkový koncentrátor, odsávačka, CRP analyzátor a EKG prístroj - sa podarilo posilniť vybavanie samotného centra, tiež výrazne skrátiť počet dní v karanténe a zabrániť viacerým prípadom hospitalizácie. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na zakúpenie vyššie uvedeného medicínskeho vybavenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 968,06 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša, Prešov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: PCB A ŤAŽKÉ KOVY V REGIÓNE ZEMPLÍN A POTENC. MOŽNOSTI ICH SANÁCIE. Pôvodná hodnota príspevku bola vo výške 5000 eur, žiadateľ nevyčerpal a vrátil Nadácii VSE 31,94 eur (tieto prostriedky boli následne venované ďalšiemu subjektu). V projekte sa študenti venovali dlhodobej a vážnej environmentálnej záťaži, ktorá dodnes ovplyvňuje životy obyvateľov Strážskeho a jeho okolia. PCB, teda polychlórované bifenyly, sú polycyklické aromatické uhľovodíky so špecific. štruktúrou, ktorá spôsobuje ich biologickú a chemickú stabilitu. Spolu s ťažkými kovmi (súhrnný názov pre skupinu viacerých toxických kovov a polokov) patria medzi najväčšie znečisťujúce látky životného prostredia. Cieľom projektu bolo nájsť efektívnu a šetrnú metódu odstránenia ťažkých kovov a PCB z prírodného prostredia. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na zabezpečenie lab. analýz a zakúpenie počítačovej techniky a odbornej literatúry.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Bezpečný prístav, Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Mapa bezpečia mesta Košice. Hlavný ciel tvorba mobilnej a webovej aplikácie bol naplnený - aplikácia Mapa bezpecia mesta Košice pod kreatívnym názvom Mopslik (Map of potential security linked to Košice). Nahlasovanie bolo naprogramované ako anonymné, jednoduché, s intuitívnymi ikonkami. Zadávanie ide cez rýchlu voľbu ikonky, o akú udalost ide, s odoslaním miesta, prípadne miesta v nejakej vzdialenosti od toho, kde sa nachádza oznamovateľ. Bolo vytvorené administratívne rozhranie pre správu nahlasovaných udalostí, možnost ich vymazania a filtrovania. Fin. prostriedky boli použité predovštkým na vývoj aplikácie, analýzu dát a testovanie aplikácie.
e) podpora vzdelávania 2 145 € CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA, Rožňava, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Digitálna Rožňavská Kalvária. Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť webovú stránku: www.kalvariaroznava.sk, kde sú informácie o kalvárii a kde sa nachádza aj zdigitalizovaná krížová cesta. Fin. prostriedky boli použité na zaplatenie registrácie a hostingu domény, na zdigitalizovanie Krížovej cesty a zabezpečenie vytvorenia web stránky.
e) podpora vzdelávania 4 575 € Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Inovatívne vzdelávanie v oblasti krásy a vizáže. V rámci projektu zriadili odbornú učebňu pre výučbu predmetov v oblasti starostlivosti o krásu a vizáž. Veľmi prínosnou sa stala interaktívna tabuľa s projektorom, používaná v edukácii na všetkých hodinách. Zakúpili kvalitné LED lampy na líčenie, profesionálne vizážistické stoličky, sadu na fotenie - fotoštúdio, zatemnenie a kvalitný fotoaparát. Pomocou nových softvérových programov si žiačky vedia vypracovať návrhy líčenia a upraviť výsledné fotografie. Tie následne vie škola vytlačiť na novej farebnej tlačiarni a použiť na propagáciu žiackych prác. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup interaktívnej tabule, projektora, tiež vyššie spomínaného softwaru, osvetlenia a vizážistických stoličiek.
e) podpora vzdelávania 4 011 € Zemplínska knižnica v Trebišove, Trebišov, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Gramotnosť budúcnosti už je Tu! Projekt mal za cieľ modernizovať IT vybavenie knižnice pre rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti digitálnych technológií. Základnou činnosťou pri realizácii bolo uskutočňovať osvetu a predstaviť možnosti využitia práce s robotmi a ich prepojenia v bežnom živote. Počas stretnutí v Robo klube ukázali deťom formou zážitkového učenia rôznorodosť využiteľnosti robotov. Výsledný prínos projektu je najmä v sprístupnení nových technológií širšiemu okruhu záujemcov a podpora mimoškolského vzdelávania formou hry. Fin. prostriedky boli využité na nákup robotických hračiek, kreatívnych sád pre zostavovanie robot.ov, programovacie stavebnice, tiež IT technika k ovládaniu robotov a na nákup 3D tlačiarne
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Ekologickejšie chodby. Výmenou svietidiel bol splnený hlavný cieľ projektu - vysoká úspora el. energie, zabezpečenie kvalitnejšieho osvetlenia, vytvorenie zdravšieho školského prostredia a vizuálneho komfortu žiakom. Vypínače boli vymenené za technicky bezpečnejšie. Bola zabezpečená ekologická likvidácia demontovaných svietidiel. Popri zabezpečení zníženia spotreby elektrickej energie o cca 80 % (na 1665 kWh/rok) sa zrealizovali aj edukačné aktivity so žiakmi formou otvorených hodín a panelových diskusií s cieľom osvojenia si návykov v oblasti šetrenia el. energie a ochrany život. prostredia. Získané znalosti žiaci aplikovali pri riešení kreatívneho projektu - Zachráňme planétu. Fin. prostriedky boli využité na nákup LED svietidiel, elektroinštalačného materiálu a vypínačov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € RK INLINECENTER, o. z., Košice, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Digitalizácia v športe. Pomocou špičkovej Lynx technológie sa podarilo zorganizovať viacero športových podujatí na lokálnej aj národnej  úrovni. Použitie novej technológie podujatia zefektívnilo a zatraktívnilo. Proces merania a spracovania športových výsledkov bol komplexne digitalizovaný, čo prinieslo značné časové úspory a tiež uľahčenie prístupu k informáciám. Fin. prostriedky boli použité na nákup systému kamerovej časomiery - Lynx Photofinish.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 097,88 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves, podporení v grantovom programe: Podpora malých inovácií. Príspevok na projekt: Znižovanie uhlíkovej stopy a spotreby vody na praktickom vyučovaní. Ciele projektu sa podarilo naplnit modernizáciou učební. Vymenili staré sporáky za nové indukčné sporáky so 4 zónami a hlavne s úspornejšou energetickou triedou A.Tiež vymenili staré vodovodné batérie za nové Ecobatérie, ktoré šetria spotrebu pitnej vody. Fin. prostriedky boli použité na nákup sporákov a batérií.
e) podpora vzdelávania 2 913,63 € Základná škola, Rejdová 43, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Hrnčiarske základy v ZŠ Rejdová (Arteterapia - lieči myseľ, dáva zmysel!). V nevyužitých priestoroch školy vytvorili hrnčiarsku dielňu, zakúpili tovar a materiál. Následne špeciálna pedagogička, ktorá má absolvovaný kurz hrnčiarskej výroby, zorganizovala a viedla kurz arteterapie pre pedagogických zamestnancov školy. V dielničke s deťmi pracovali počas Denného letného tábora, Letnej školy, počas vyučovania v rámci hodín špeciálno-pedagogickej podpory, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, techniky, regionálnej výchovy, záujmových útvarov i školského klubu detí. Využili priaznivé účinky arteterapie na podporu psychického a fyzického zdravia detí, žiakov i dospelých. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup kerapickej pece, hrnčiarskeho kruhu, príslušenstva, hlinu či glazúru.
e) podpora vzdelávania 2 600 € Nie sme sami, Prešov, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Letná tvorivá dielňa. Cieľom projektu bolo osvojenie si nových zručností, rozvoj kreativity, fantázie, možnosť ventilácie negatívnych emócii bez akéhokoľvek odcudzovania a hodnotenia. Zámerom bolo taktiež realizovanie vzdelávaco-poznávacích aktivít, ktoré poskytnú deťom možnosť zažiť nové zážitky. Rozvoj tvorivých činností s dôrazom na zvýšenie ich komunikačných zručností, jemnej a hrubej motoriky a na rozvoj pracovnej stimulácie. Vyvolať a stimulovať zrakové, sluchové, hmatové podnety. Redukovať stres, navodiť pocit uvoľnenia, pohodu, spokojnosť a dobrú náladu. Projekt tak prispeje k zníženiu odlišnosti detí od rovesníkov, k vytvoreniu nového pohľadu na svet a k osvojeniu si pozitívnych reakcií na dianie okolo nich. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie hipoterapeutických jednotiek, nákup matriálu (výkresy, farby, pastelky a pod.) ako aj na zabezpečenie propagácie.
b) podpora a rozvoj športu 2 670 € SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou, Udavské, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Pohyb a šport patria k deťom. Projekt bol zameraný na podporu a zmysluplné využitie voľného času detí prostredníctvom športových aktivít. Realizáciou projektu sa vytvoril priestor v areáli školy pre spoločné stretávanie sa detí so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi, starými rodičmi pri športovej aktivite, hlavne v čase po pandémii spôsobenej ochorením COVID 19. Projekt pozostával z 3 kľúčových hlavných aktivít: 1. Vytvorenie športovo-zábavného priestoru v areáli školy. 2. Organizácia úvodného tréningového workshopu. 3. Organizácia stolnotenisového turnaja (deti vs. dospelí). Fin. prostriedky boli použité na nákup a zabezpečenie vonkajších betónových pingpongových stolov, športového náradia, organizáciu tréningového worshopu a organizáciu turnaja.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 913,63 € KOLOBEH ŽIVOTA, Prešov, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Straty a nálezy" - Terapeutický pobyt pre ovdovelých rodičov s deťmi. Terapeutický pobyt bol úspešne zrealizovaný v septembri 2022. Pobytu sa zúčastnilo 40 detí a 23 dospelých. Všetci účastníci sa zapájali do aktivít (skupinové zdieľanie, individuálne zdieľanie, arteterapeutické aktivity, pobyt v prírode, vo vode), čím prekonali pasívne prijímanie, museli vynaložiť úsilie a získali nové vedomosti. Pobyt sa niesol v téme Straty a nálezy, s myšlienkou hľadania nálezu a prijatia v ťažkom období straty. Na pobyte bol vytvorený bezpečný priestor na otváranie a spracovávanie svojich bolestí prostredníctvom skupinového zdieľania. Ovdovelí rodičia a deti sa navzájom spoznali a zdieľali medzi sebou svoje príbehy, skúsenosti, rady. Vďaka pobytu sa pozostalí posunuli v procese smútenia, v prijatí straty. Fin. prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním účastníkov terapeutického pobytu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 913,63 € OZ Tvorivá dielňa, Košice, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Tvorenie je radosť - radostne tvoríme zo starého nové. Projekt priniesol účastníkom priestor na výtvarné a tvorivé sebavyjadrenie a zabezpečil zmysluplné trávenie voľného času. Zabezpečil prepojenie teórie a praxe. Vytvoril sa bezpečný priestor na "vypustenie" obáv, strachov, nervozity, stresu tvorivou aktivitou. Účastníci získali aj poznatky k riešeniu konfliktných situácií, kladeniu otázok, stretli sa s koučovacím prístupom. Fin. prostriedky boli použité na autorské honoráre a lektorské náklady,na nákup materiálu (farby, štetce a pod.), ako aj na zabezpečenie propagácie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 340 € Rada mládeže Prešovského kraja, Prešov, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Ako nájsť v duši znova úsmev. Cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom zvládať záťažové situácie v ich živote, poskytnúť základné poznatky z oblasti psychohygieny a oboznámiť mladých ľudí s jej funkčnými nástrojmi. tematicky na psychohygienu a vybrané psychologické témy. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 7 diskusií (a zároveň aj podcastov) na vybrané pálčivé problémy/ aktuálne témy, ktoré aktuálne riešia a zaujímajú mladých. Vďaka spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, v každej z diskusií hosťoval expert - odborník na danú tému. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na autorské honoráre a personálne náklady, na prenájom priestorov a na zabezpečenie propagácie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 189 € Dôstojný život všetkým, n.o., Svidník, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Spojme sa tancom. Cieľom projektu bolo spojiť ľudí a podporiť zdravý životný štýl počas a po pandémii. Merateľným ukazovateľom bol počet ľudí, ktorí absolvujú hodiny tanca, ktorý sa stanovali na počet 20. V skutočnosti sa do projektu zapojilo 21 účastníkov, čím sa podarilo naplniť merateľný ukazovateľ. Celý projekt bol nielen príjemným zážitkom, ale aj jedinečnou príležitosťou na stretávanie sa, zlepšenie si zdravia a aktívne trávenie voľného času. Finančný dar bol použitý na lektorovanie, prenájom miestnosti a inzerciu.
f) ochrana ľudských práv 2 447 € ZEM DETÍ-KOŠICE n.o., Turňa nad Bodvou, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Aktívny relax. Vďaka projektu sa deťom rozšírili nové obzory, spoznali krajinu, cestovali vlakom na nové miesta, zoznámili sa s novými ľuďmi. Počas realizácie projektu deti zažili množstvo nových aktivít. V niektorých budú pokračovať aj po skončení projektu. Fin. prostriedky boli použité na dopravu a vstupné do kultúrnych pamiatok, do športovísk či na kúpalisko.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 290 € Naša Matysová o.z., Matysová, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Spoločne sa nadýchnuť. Projekt bol zameraný na organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov obce Matysová formou výletov po Prešovskom kraji s turistickým výstupom s ohľadom na vek a zdravotný stav účastníkov. Formou komunikácie udržiavať vzájomné susedské vzťahy a hlavne minimalizácia postcovidových syndrómov formou pobytov v prírode a medzi ľudmi. Podpora imunity a zdravého životného štýlu. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy, stravovania či nákupu vstupeniek.
f) ochrana ľudských práv 2 913,63 € Občianske združenie Barlička, Prešov, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Dobehnúť zameškané. Projekt si dal za cieľ “dobehnúť zameškané” a teda vynahradiť čas na vzťahy stratené počas pandémie. To sa podarilo oslavou zmeškaných jubileív podobe 37 menších rodinných osláv, viacerých susedských akcií a realizovaním autobusových výletov mimo zariadenia. Naplnil sa tak zámer zlepšenia sociálnych služieb, ktoré obyvatelia Prešova často využívajú pre svojich rodičov a vo vyššom veku aj pre seba. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup cvičebného náradia a organizáciu osláv.
f) ochrana ľudských práv 2 913,63 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul.kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Rozvoj duševnej vyrovnanosti a mäkkých zručností u detí. Centrum vytvorilo modernú terapeutickúmiestnosť za účelom skvalitňovania a precizovania včasnej starostlivosti o deti s dôrazom na inklúziu a terapiu. Pôvodná miestnosť slúžiaca na prácu s klientom (s deťmi a rodičmi) sa podarilo prerobiť na príjemné, bezpečné miesto, kde možno s dieťaťom pracovať v jeho prirodzenom prostredí v oblasti terapie hrou, sandplay a sandtray terapie, arteterapie či pohybovej a rodinnej terapie. Vytvorenie bezpečného prorodzeného prostredia sme dosiahli nákupom hravého a arterapeutického materiálu, ktorý slúži na pozorovanie a diagnostiku dieťaťa. Vďaka terapeutickej miestnosti je možné efektívne a moderne pracovať s deťmi a rodičmi v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Fin. prostriedky sa použili predovšetkým na nákup nábytku, hračiek, či odbornej literatúry.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 911,99 € Lesná pedagogika, Hlivištia, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: LESNÝ KÚPEĽ. Pôvodná hodnota príspevku bola vo výške 2913,63 eur, žiadateľ nevyčerpal a vrátil Nadácii VSE 1,64 eur (tieto prostriedky boli následne venované ďalšiemu subjektu). V rámci projektu organizácia spolu s 20 účastníkmi absolvovali trojdňový ozdravný pobyt v lesnom prostredí na Morskom oku, ktoré bolo ideálnym miestom na zlepšenie ich psychického i fyzického stavu. Na pobytovom lesnom kúpeli sa zúčastnili zdravotníčky zo 4 slovenských nemocníc, predovšetkým z oddelení, na ktorých boli a sú vystavované pri svojej práci mimoriadnej psychickej, či fyzickej záťaži. Počas pobytu na Morskom oku sa zoznámili s ozdravnou terapiou lesný kúpeľ, ktorú sme praktizovali každý deň v okolitom lese, či na brehu jazera. Na vlastnom tele spoznali praktiky i pôsobenie aktivít a cvičení lesnej terapie, vďaka čomu môžu, i za pomoci edukačnej príručky, po návrate domov pokračovať v lesnom kúpeli, či prenesení nových poznatkov a skúseností do svojho bežného života i pracovnej praxe. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie ubytovania, stravovania a lektorské honoráre.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 913,56 € OZ Downov syndróm, Bratislava, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Stretneme sa na ranči. Deti si na farme užili zvieratká, jazdili na koníkoch, starali sa o ne. Okrem detí zrelaxovali aj rodičia, načerpali nové sily, odniesli si nové zážitky, skúsenosti a spomienky. Pobyt bol celkovo psychohygienou pre deti aj dospelých. Realizované aktiivity: jazda na koňoch, staranie sa o zvieratká; turistika, zbieranie húb; dielničky na tému jeseň; grilovačka a zábava v prírode; workshop o vhodných terapiách pre deti s DS. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie ubytovania pre účastníkov.
f) ochrana ľudských práv 2 795 € OZ V tieni stromov, Michalovce, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Detský lesný klub Radosť. Ciele projektu boli splnené, podarilo sa vytvoriť priestor pre detský lesný klub a externú prírodovednú učebňu. Pri vytváraní priestoru sa vytvorila aj komunita rodičov a detí, ktorí sa stretávajú pravidelne na mieste a podieľajú sa aktívne na prácach spojených s realizáciou projektu. Hlavne úprava prostredia a výstavba terasy a príprava zázemia. Fin. prostriedky boli použité na nákup materiálu pre výstavbu terasy a detského náradia.
e) podpora vzdelávania 2 958 € PAREZKA N.O., Nižná Myšľa, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Všetci spolu až ku hviezdam. Projekt organizácia realizovala s cieľom participácie detí, tínedžerov, rodičov aj pedagógov, aby sa cez zážitkové učenie a besedy v prostredí s rodičmi prehĺbil medzi nimi ich vzťah. V rozhovoroch sa deti dozvedeli o fungovaní a dianí vesmíru, oddýchli si a načerpali nové inšpirácie pri rôznych tvorivých aktivitách spojených s touto témou. Nenásilnou komunikáciou dokázali pracovať s emóciami detí a ich rodičmi, zvolili relaxačné aktivity, učenie, rozvoj tvorivosti i spoločný čas, ktoré posilnili komunitu deti a ich rodičov. Fin. prostriedky boli použité na nákup projektoru, projektových plátien a detských kresiel.
f) ochrana ľudských práv 2 744,4 € Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Oáza duševného zdravia. V rámci projektu sa v areáli gymnázia podarilo vybudovať vonkajšiu šachovnicu, nainštalovať parkové lavičky, zakúpiť exteriérové spoločenské hry a vysadiť osem stromov. Projekt vznikov v spolupráci žiakov a učiteľov dobrovoľnícky, vo voľnom čase. Okrem pozitívneho dopadu na psychiku a spoločenské správanie sa žiakov mal projekt veľký pozitívny dopad aj na doplnenie školského areálu o zeleň a parkové lavičky, čím vznikla oddychová zóna využívaná nielen žiakmi školy, ale aj seniormi a rodinami s deťmi. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup zámkových dlaždíc, lavičiek, exteriérových hier, rastlín/stromov.
f) ochrana ľudských práv 2 744 € Autistické centrum Rubikon, n.o, Košice, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Cesty poznania. Základným cieľom projektu bola diagnostika osôb s poruchami autistického spektra, ktorá tvorila odrazový mostík pre cielenú intervenciu, pozostávajúcu z individuálneho programu zameraného na rozvoj schopností a zručností, ktoré sú kvôli diagnóze autizmu najviac poškodené. V rámci projektu boli realizované diagnostické vyšetrenia psychológom pomocou diagnostického nástroja ADOS-2, ďalej boli vypracované konkrétne intervenčné programy, ktoré slúžili pedagógom a rodičom ako návody, ako pracovať s dieťaťom a na rozvoj ktorých oblastí je potrebné sa zamerať. Pomoc bola poskytnutá aj rodičom detí s autizmom prostredníctvom individuálnych konzultácií a organizovaním školení a besied na vybrané témy. Výsledným prínosom projektu bolo aj zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností, zníženie prežívanej úzkosti a stresu, redukcia negatívneho správania, zlepšenie celkovej kvality života detí s autizmom ako aj ich rodinných príslušníkov. Fin. prostriedky boli použité na nákup testových materiálov ADOS-2.
f) ochrana ľudských práv 2 913,63 € Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: Pohybom k zdraviu a radosti. Projekt vytvoril pre deti v areáli CDR bezpečné prostredie na aktívne trávenie voľného času v pohybe a na čerstvom vzduchu. Posilňovanie a cvičenie vonku si obľúbili predovšetkým starší chlapci, ale nové stroje sa tešia veľkej obľube i u mladších detí. Deti medzi sebou vzájomne súťažia, trávia viac času na čerstvom vzduchu a posilňuje sa ich fyzické a zároveň aj psychické zdravie. Fin. prostriedky boli použité na nákup posilňovacích strojov.
f) ochrana ľudských práv 2 913,63 € Naša škola - ZŠ Moskovská, Michalovce, podporení v grantovom programe: Na pomoc duši i telu. Príspevok na projekt: SNOEZELEN AKO LIEK PRE DUŠU I TELO. Zriadenie SNOEZELEN miestnosti a vytvorenie priestoru pre spoločné aktivity, vzdelávanie, relaxáciu, regeneráciu aj oddych boli hlavným cieľom projektu, ktorý sa podarilo naplniť. Miestnosť pripravovali spoločne, ako dobrovoľníci, žiaci, učitelia aj rodinní príslušníci. Fin. prostriedky boli použité na nákup zariadenia - koberec, závesy, stropné svetlo, led lampa, projektor, masážne kreslá a ďalšie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Materská škola, Bernolákova 19, Prešov, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Malí záhradkári. Na školský dvor bolo umiestnených 5 nových vyvýšených záhonov. Pre okrasnú záhradu zhromažďovali použité pneumatiky z osobných aj nákladných automobilov, vyčistili ich a deti vymaľovali ich povrch, tiež vymaľovali vyvýšené záhony. V rámci projektu sa vytvoril aj pocitový chodník. Na projekte participovali, deti, rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ako aj dodávateľ záhonov. Fin. prostriedky boli použité na nákup vyvýšených záhonov, substrátov, geotextílie, semien, cibuľovín, obrubníkov, záhradné náradie, kompostér a pod.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Maják nádeje, Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Keď rodina potrebuje pomoc. V rámci projektu zhotovili 20 minútovýdokumentárny film o rodinách v hmotnej a sociálnej núdzi, o ich životnej situácií – postavení v spoločnosti, podmienkach bývania, (ne)možnosti zamestnania. Priblížili prácu občianskeho združenia Maják nádeje s rodinami v núdzi, vrátane foriem pomoci. Cieľom bolo poukázať na krízovú situáciu rodín v hmotnej a sociálnej núdzi a predstaviť konkrétne modely pomoci týmtorodinám. Výsledný film je na profesionálnej úrovni. Fin. prostriedky boli použité na autorské honoráre a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 800 € Obec Viničky, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Škola po stopách poznania a múdrosti. Cieľom bolo zakúpenie primeranej nábytkovej série detských skriniek s farebnou potlačou, pomocou ktorej by vytvorili pre deti príjemné,estetické prostredie, ktoré je útulné, farebne zladené, inšpiračné. Zároveň slúži k rozvoju duševného zdravia detí a napomáha rozvíjať výchovu a vzdelávanie v materskej škole. Cieľom je tiež minimalizovať adaptačné ťažkosti novoprijatých detí a podporovať rozvoj komunikačných schopnosti v jazyku slovenskom, nakoľko je v obci dvojjazyčné prostredie. Obrázková potlač dvierok, skríň s lesným a zvieracím motívom pomáha pri rozvíjaní slovnej zásoby, spisovnejvýslovnosti a zreteľnosti reči detí, precvičovaní správnej artikulácie a s prípravou predškolákov na vstup do základnej školy. Fin. prostriedky boli použité na nákup nábytku.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Učíme pre život: Camera obscura. Projekt bol zameraný na rozvoj inovatívneho prístupu k vyučovaniu. Na aplikovanie konštruktivizmu v praxi, rozvoj efektívneho učenia. Na podporu učenia cez zážitok, cez vnútornú motiváciu detí učiť sa, podporu logického a kritického myslenia. Tiež na podporu lokál patriotizmu, vťahu detí, dospelých v škole, aj rodičov k miestnym osobnostiam. Sekundárnym cieľom bolo zdieľať dobré skúsenosti a postupy s inými školami. Fin. prostriedky boli použité na nákup fotomateriálu, fotoaparátu, lektorné a sprievodcovské poplatky a ďalší spotrebný materiál na zabezpečenie výstavy a prezentácií.
f) ochrana ľudských práv 354 € Familiaris, Svit, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Nie sme iní od iných. Cieľom projektu bolo pomôcť osobám, hlavne deťom, v nepriaznivej životnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Projekt riešil prácu v teréne, vzdelávanie i prácu s jednotlivcami a skupinami - deťmi a mládežou, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Prínosom bolo tiež predchádzanie a riešenie krízových situácií v rodinách. Zníženie a zamedzenie sociálno patologických javov v rodine a škole. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas organizovaných stretnutí s cieľovou skupinou.
f) ochrana ľudských práv 2 000 € Bezpečný prístav, Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: K)rok za (k)rokom. Prostredníctvom projektu zrealizovali tri zážitkové pohybové semináre pre deti 5 a 6 rocníka na ZŠ, dva interaktívne edukatívne semináre s fyzioterapeutkou k problémom pohybového aparátu, zvyšujúcej sa hmotnosti detí, zdravého pohybu a správnych pohybových vzorov a 4 diskusné prednášky k zvládaniu izolácie, problémov v socializácii a komunikácii detí aj dospelých pocas táborov a teambuildingov. Fin. prostriedky boli použité na nákup športových potrieb a odmenu pre fyzioterapeuta.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova č.1285, Michalovce, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Zlepšenie akustických podmienok v priestoroch školy. Cieľom projektu bolo zlepšiť akustické vlastnosti učební hudobného odboru a v tanečnej sále. Odstánila sa ozvena, znížila intenzita hluku, zlepšila sa akustika, čo skvalitnilo vyučujúci proces a uľahčilo prácu pedagógom i žiakom. Fin. prostriedky sa použili na nákup akustických panelov, vrátane dopravy, ktoré boli nainštalované na strop a steny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 970 € Mlynský náhon, o. z., Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Mokraďový biotop v koryte Mlynského náhonu ako zázemie pre autochtónny ohrozený druh ryby - karasa zlatistého. Hlavným výstupom a prínosom projektu bolo vytvorenie aktívnej zóny biologického čistenia vody v koryte Mlynského náhonu ako zázemia karasa zlatistého a jeho budúcu introdukciu do toku Mlynského náhonu, ako ajdobudovanie zázemia pre chov karasa zlatistého v Botanickej záhrade UPJŠ. V rámci projektu sa dobudovalo zázemie v Botanickej záhrade, zrealizovala sa výstavba zóny a vodných rastlín, vyhotovili sa informačné tabule. Fin. prostriedky boli použité na nákup štrku, kameniva, grafického návrhu a konštrukcií informačných tabúľ, rastlinného materiálu, geotextílie a pod.
e) podpora vzdelávania 1 926 € Montessori cesta, o.z., Prešov, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Slepačí úlet- zárodok sebestačnosti. Projekt umožnil žiakom SZŠ Leonardo spoznať koncept sebestačnosti v podobe zriadenia kurína s 5 sliepkami, ktorého ovládanie jenapojené na solárny ostrovný systém. Deti sa aktívne zapojili do stavania kurína, užili si "Slepačí workshop" aj zapájanie solárnej jednotky a prebrali zodpovednosť za celý projekt tým, že sa denne starajú o zber vajíčok, kŕmenie a napájanie sliepok, sledujú nastavenie samo otváracích dvierok. Priestor okolo kurína je jedným z najobľúbenejších na našom dvore a preto sa deti zapojili aj do svojpomocnej výroby sedenia pri kuríne, kde trávia čas počas prestávok a v popoludňajších hodinách. Pridanou hodnotou je aj zlepšovanie finančnej gramotnosti detí, nakoľko vajíčka 1x za 2 týždne predávajú a zo zisku môžu ďalej zabezpečovať krmivo a iné potreby pre sliepky. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup a zabezpečenie solárneho ostrovného systému, zariadenia kurína, podstielky a seno, organizáciu workshopov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Obec Hubošovce, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Žijeme zdravo v peknom svete. Cieľom projektu bolo upraviť altánok na výučbu v exteriéri fóliami proti vetru a dažďu a sprístupniť deťom nerušenú výučbu aj v takomto počasí. Tiež vybaviť altánok mobiliárom, vytvoriť vyvýšené záhony s lavičkou a lehátkovou zónou, odpadkové koše na biodpad. Ako aj doplniť magnetickú a kresliacu tabuľu na nožičkách pre výučbu v altánku. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup fólií a drevených kontajnerov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie VEDECKÝ BRLOH, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Detský vedecký podcast – netradičná a moderná forma vyučovania. V rámci podpororeného projektu vytvorili 3 tématické vedecké prodcasty pre deti a mládež. Role moderátorov sa zhostili žiaci ZŠ Nižná brána, Kežmarok a hosťami boli vedci zo Slovenskej akadémie vied. Podcasty sme pripravili pre vekovú skupinu 10+, teda pre ich rovesníkov na prehlbenie a upevnenie učiva. Moderný spôsob podania učiva má cieľ povzbudiť záujem detí o vedu ako takú. Fin. prostriedky boli využité predovšetkým na autorské honoráre, tovary a služby súvisiace priamo s realizáciou podcastov, na propagáciu a pobulicitu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Basketbalová akadémia Čaňa, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Rekonštrukcia basketbalových košov pre potreby Basketbalovej akadémie Čaňa. Projekt bol zameraný na výmenu basketbalových košov v telocvični ZŠ Čaňa, kde pôsobí Basketbalová akadémia Čaňa, nakoľko pôvodné konštrukcie košov už nevyhovovali pravidlám pre účasť v súťažiach (lige), navyše pri starej konštrukcii nebola možnosť zapojiť do súťaží deti do 12 rokov. Deti sa už dnes môžu zapojiť do súťaží pod Slovenskou basketbalovou asociáciou, okrem toho nové konštrukcie spĺňajú všetky parametre aj pre medzinárodné súťaže. Fin. prostriedky boli použité na nákup a zabezpečenieprofi basketbalových konštrukcií, dosiek, košov a sieťok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Relaxačná a vzdelávacia zelená zóna v átriu školy. Cieľom projektu bolo priniesť viac zelene do školy, dotvoriť a vylepšiť spoločnú oddychovú a zároveň vzdelávaciu zónu v betónovom átriu školy pre všetkých študentov a zamestnancov školy. Doplnením rastlín, byliniek aj okrasných kríkov sme zveľadili a spríjemnili prostredie pre študentov a zamestnancov školy. Vonkajšiu učebňu našej oddychovej zóny využíva čoraz viac učiteľov a študentov. Podarilo sa vytvoriť aj vertikálnu zelenú stenu a obohatiť bylinkovú záhradu, z ktorej si pripravujú čaje nielen učitelia, ale aj študenti pri rôznych príležitostiach a akciách na škole. Pri realizácií projektu využili pomoc učiteľov, študentov, dobrovoľníkov. Fin. prostriedky boli využité predovšetkým na nákup pracovného náradia, náterov a farieb, vyvýšených záhonov, kvetináčov, sustrátov, rastlín či lavíc na sedenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Obec Litmanová, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Oddychovo-náučná zóna pre deti v MŠ. Cieľom projektu bolo čo najefektívnejšie využiť voľný priestor v areáli MŠ vybudovaním oddychovo-náučnej zóny a preniesť tak kúsok lesa priamo na školský dvor. Škôlkari sa môžu hravou formou učiť rozpoznať zvieratá, identifikovať rôzne druhy drevín, húb a rastlín nachádzajúcich sa v našich lesoch. Učia sa, ako sa majú správať v lese. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup interaktívnych náučných tabúľ (zvieratá, rastliny, stopy zvierat) a stĺpiky na porovnanie výšky zvieraťa a doskoku zvieraťa.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 250 € SENIOR CLUB LINE DANCE KOŠICE, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Seniori mesta Košice v rytme line dance. Ciele projektu boli splnené: Tanečný nácvik bol dostupný seniorom mesta zadarmo a v krásnej tanečnej sále Kulturparku, ktorý je dostupný v rámci mesta Košice a blízkeho okolia. Seniori na hodinách tanečného nácviku sa naučili pravidelne sa zúčastňovať pohybovej aktivity, nadviazali nové sociálne kontakty, zároveň im verejné vystúpenia poskytli osobitný kultúrny zážitok. Fin. prostriedky boli využité predovšetkým na nákup tanečných topánok,nákup látok a šitie šiat, nákup ozvučovacej techniky, prenájom tančiarne.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Obec Podhorany, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Ochranné odevy pre DHZ Podhorany. Cieľom projektu bola prevencia ochrany občanov obce ako aj výchova mládeže k zručnostiam vytrvalosti a športovým aktivitám. Súčasťou bolo zakúpenie ochranných odevov pre 4 členov DHZ ako pre ochranu pri zásahoch, tak aj pri športových aktivitách s deťmi. Deti sa zúčastnili súťaže Mladých tovarišov, kde obsadili 6 miesto, Súťaže mladých hasičov v Jarabine - 6 a 7.miesto a súťaž mladých hasičov v obci Proč - 5 a 6. miesto. Hasiči sa vďaka zásahovým odevom mohli zúčastniť taktického cvičenia Protipovodňové zábrany v obci Haniska a taktického cvičenia Hasenie v neprístupnom teréne v obci Lipovce. Fin. prostriedky boli použité na nákup zásahových odevov, prilieb, obuvi aj rukavíc.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Nie sme sami, Prešov, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Učenie a tvorenie so psím terapeutom. Cieľom projektu bolo sprístupniť a umožniť deťom s viacnásobným postihnutím finančne náročnú canisterapiu, pomôcť im v rozvíjaní pozitívneho vzťahu k ich okoliu, budovaní dôvery voči okoliu, či v nadväzovaní očného kontaktu. Fin. prostriedky boli použité na realizáciu samotných canisterapeutických jednotiek, kreatívny materiál i tlač letákov a plagátikov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Združenie STROM, Košice, podporení v grantovom programe: Companius-Pomáhane spoločne. Príspevok na projekt: Sústredenia Malynár a Matik. Cieľom projektu bolo zorganizovať dve matematické sústredenia plné netradičného programu a hier, ktoré okrem matematických schopností rozvíjajú aj tímovú spoluprácu a komunikáciu. Podporiť medzi deťmi záujem o matematiku a príbuzné odbory a budovať komunitu odborníkov s uplatnením v praxi. Fin. prostriedky boli použité na ubytovacie a stravovacie služby spojené s realizáciou sústredení.
f) ochrana ľudských práv 79 € Terézia Nagy, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 160 € Blanka Slivková, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dvoch detí na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 80 € Zuzana Vojtěchová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 160 € Bc. Ivana Staňová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dvoch detí na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 80 € Gabriela Kornhauserová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 72 € Františka Rendošová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 80 € Ing. Nezvalova Katarina, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 60 € Monika Žigrayová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dieťaťa na detskom letnom tábore.
f) ochrana ľudských práv 150 € Eva Bucherová, podporená v grantovom programe: Letné tábory s Nadáciou VSE. Príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou dvoch detí na detskom letnom tábore.
e) podpora vzdelávania 7 200 € Technická univerzita v Košiciach, Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Inovácia výučby z oblasti elektrických ochrán v študijnom programe Elektroenergetika. Projekt bol zameraný na skvalitnenie a inováciu praktickej výučby predmetov "Elektrické ochrany v ES" a "Systémy chránenia v ES" pre študijný program Elektroenergetika. Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjanie praktických a odborných kompetencií študentov skvalitnením prípravy, vzdelávania a výchovy študentov v oblasti Elektrických ochrán pre 1. a 2. stupeň štúdia v študijnom programe Elektroenergetika. Meracie pracoviská boli navrhnuté a skompletizované pracovníkmi Katedry elektroenergetiky. Fin. prostriedky boli použité na laboratórne vybavenie a el. komponenty.
e) podpora vzdelávania 1 940 € Nadácia SPŠE Prešov, Prešov. Príspevok na projekt žiadateľa: Skvalitnenie merania elektrických veličín a tímová súťaž. Zakúpením 13 ks meracích prístrojov DM 9962 SD sa skvalitnil edukačný proces na praktických cvičeniach odborných predmetov študijného odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť elektroenergetiky. Fin. prostriedky boli použité aj na zakúpenie materiálu potrebného na prípravu sťažných modelov. Žiaci SPŠE Prešov sa zúčastnili tímovej súťaže určenej pre žiakov III. a IV. ročníka partnerských škôl VSE.
e) podpora vzdelávania 1 825,98 € Rodičovské združenie pri SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné. Príspevok na projekt žiadateľa: Inteligentná elektroinštalácia. Pôvodná hodnota príspevku bola vo výške 1935 eur, žiadateľ nevyčerpal a vrátil Nadácii VSE 109,02 eur (tieto prostriedky boli následne venované ďalšiemu subjektu). V rámci projektu vyrobili žiaci súťažné modely do súťaže VSD, a.s. (téma Odpadové hospodárstvo). Fin. prostriedky sa použili na nákup potrebné matriálu. Žiaci si počas prípravy súťažných modelov rozšírili svoje poznatky v oblasti environmentalistiky - triedenia a zberu odpadu. Fin. prostriedky sa tiež použili na nákup učebného kufríka inteligentnej elektroinštalácie a CNC gravírka. Vďaka tomu sa vytvorili dve nové pracoviská využívané na vyučovacích hodinách odborných teoretických predmetov a odborného výcviku. Súťažné modely a nové pracoviská poslúžia žiakom odboru mechanik elektrotechnik ako vynikajúca učebná pomôcka aj v nasledujúcich školských rokoch.
e) podpora vzdelávania 1 940 € Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce. Príspevok na projetk žiadateľa: Inteligentná elektroinštalácia modernej učebne. V rámci projektu sa vybavila učebňa inteligentnými zariadeniami, ktoré zabezpečujú prehľad o učebni bez neustálej fyzickej kontroly a zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi inteligentnými zariadeniami. Cieľom bolo nainštalovať zariadenia na odhalenie narušenia bezpečnosti alebo iné nežiaduce situácie v učebni a pred ňou a poskytnúť ich prostredníctvom notifikácií alebo SMS správ. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na zakúpenie a zabezpečenie centrálnej jednotky, inteligentného zámku, kameru, detektorov pohybu a ďalšieho príslušentva.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Rada akadémia, Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Cvičné firmy na Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice. Projekt podporil činnosť cvičných firiem (CF) na Obchodnej akadémii (OA) a organizáciu 18. Medzinárodného veľtrdu CF v Košiciach. Umožnil účasť CF z OA na Medzinárodnom veľtrhu v Ostrave a na celoslovenskom Medzinárodnom veľtrhu CF v Gbeľanoch pri Žiline. Hlavným prínosom projektu je opätovné získanie praktických zručností a návykov žiakov v reálnych priestoroch veľtrhu, s možnosťou priamej komunikácie s inými CF a návštevníkmi. Fin. prostriedky boli použité na prípravu veľtrhu (hlavne prenájom priestorov, propagácia, ceny) ako aj na zabezpečenie účasti na druhých veľtrhoch (ubytovanie, strava, cestovné).
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce. Príspevok na projekt žiadateľa: Domový rozvádzač. Cieľom projetku bolo vytvorenie učebnej pomôcky Domový rozvádzač v 3 prevedeniach s možnosťou kombinácie jednotlivých el. prístrojov. Slúži na vykonávanie cvičných prác žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik a elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú techniku. Študenti podľa pokynov majstra odbornej výchovy rozmiestňujú a zapájajú ochranné, istiace a meracie prvky v rozvádzači s tým, že budú pripájať k rozvádaču zásuvkové a svetelné obvody s možnosťou podružného merania. Fin. prostriedky boli použité na nákup rozvádzačov, potrebných elektrických zariadení.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, Generála Viesta 6 Revúca. Príspevok na projekt žiadateľa: ELEKTROTECHNIKA PO NOVOM. Cieľom projektu bolo zmodernizovať učebne pre výrobu a osadzovanie plošných spojov, skvalitniť tak ich výučbu, prepojiť teóriu s praxou, vyhovieť aj požiadavkám zamestnávateľov, spropagovať elektrotechnické odbory u žiakov ZŠ a preveriť formou súťaží záujem žiakov o elektrotechniku novým spôsobom. Učebne sa využili okrem výučby aj na zostrojenie "Múdreho koša" určeného na výučbu separovať odpad na ZŠ. Fin. prostriedky boli využité na zakúpenie materiálu ako napríklad testovacie káble, relé moduly, tiež ochranné okuliare, či mikroskop.
e) podpora vzdelávania 1 280 € Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Modernizácia vybavenia učebne elektrického merania a pratického vyučovania. Cieľom projektu bolo modernizovať vybavenie učebne elektrického merania a praktického vyučtovania nákupom elektrických meracích prístrojov a zariadení. Pomocou nich potom realizovať praktické cvičenia a merania na teoretickom, ako aj praktickom vyučovaní simulovaním rôznych reálnych situácií. Tým sa dosiahlo skvalitnenie a inovovanie vyučovacieho procesu v elektrotechnických odboroch, zvýšíla motivácia žiakov a podporilo sa ich tvorivé myslenie. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup meracích prístrojov a zariadení.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Rinat Usmanov. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Karyny Holyk. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Artem Serhlienko. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Oleksandr Tsyfra. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Darnylo Omelchenko. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Eduard Zhyhan. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Rodion Yehorov. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Alona Plastun. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Alina Zozulia. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Maksym Shyp. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Oleksandr Hudachek. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Danill Skirda. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Vladyslav Yeroshenko. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Maksym Parukh. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Mykola Husiev. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 137 € Anna Mykhailova. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Maria Puzanova. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Kateryna Turkova. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Oleksandr Zakharov. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Alina Pryhoniuk. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Kateryna Tomash. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 136 € Kyrylo Khyzhun. Poskytnutie finančného príspevku - štipendia. Nadácia VSE sa rozhodla v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine pomôcť ukrajinským študentom v ich štúdiu na Slovensku. Poskytnuté prostriedky bolo možné použiť predovšetkým na úhradu poplatku za internát, cestovné, nákup štúdijných materiálov a pod.
f) ochrana ľudských práv 25 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava. Príspevok na projekt žiadateľa: Susedská pomoc Ukrajine. Projekt bol zameraný na dlhodobú integráciu 5 utečeneckých rodín z Ukrajiny formou odborného sprevádzania multidisciplinárnym tímom sociálneho pracovníka a psychológa, zabezpečením kontaktu s blízkymi na Ukrajine, naplnením ich materiálnych potrieb a poskytnutím ďalších služieb pre uľahčenie adaptácie a integrácie. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na mzdy soc. pracovníka ako aj na zabezpečenie bývania pre rodiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Drahuška a my..., Bratislava. Príspevok na projekt žiadateľa: Drahuškovo ... pomôžme si navzájom. Realizáciou projektu sa podarilo zlepšIť životné podmienky obyvateľov Drahuškova, ako i pracovných a životných podmienok zamestnancov z detských domovov. Revitalizácia relaxačno - oddychovej zóny prispela k zlepšeniu kvality niektorých terapeutických postupov, hlavne ergo terapie a animoterapie, čo je výrazným prínosom projektu. Veľmi prospešnou sa javí i rekonštrukcia hodpodárskej časti, ktorá prispela k zvýšeniu bezpečnosti areálu. Fin. prostriedky boli použité na nákup nábytku, čistiacich potrieb, žalúzií, umelej trávy, vankúšov, paplónov a pod.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica. Príspevok na projekt žiadateľa: Projekt spolupráce Nadácie EKOPOLIS a Nadácie VSE. Projekt podporil program Sadíme budúcnosť, vďaka ktorému sa podporilo 30 komunitných projektov výsadieb drevín v otvorenej, človekom ovplyvnenej krajine mimo les naprieč celým  Slovenskom. Zástupcovia žiadateľa sa mnohých výsadieb osobne zúčastnili, natočili propagačné videá a ďalšiu sprievodnú dokumentáciu. Tiež poskytovali poradenstvo pre žiadateľov o granty, pripravovali grantové zmluvy, kontrolovali záverečné správy, ale organizovali sme aj osvetové webináre, podujatia a konferencie na podporu výsadieb stromov. Fin. prostriedky boli použité na organizačné zabezpečnie, komunikačné aktivity a cestovné náklady zástupcov žiadateľa.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Ipečko, Bratislava. Príspevok na projekt žiadateľa: Online terénna práca na sociálnych sieťach. Cieľom projektu bolo mapovať sociálne siete a streamovacie platformy, vyhľadávať ohrozené skupiny mladých ľudí, vytvárať v online prostredí pomáhajúci obsah a intervenovať v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach. Ciele boli naplnené prostredníctvom tímu psychológov a ich online terénnej práce. Fin. prostriedky boli použité na výrobu platátov, letákov, bannerov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Viera - Láska - Nádej, o.z., Prešov. Príspevok na projekt žiadateľa: Inovácie pre všetkých. Projekt bol zameraný na podporu a zlepšenie funkcií a využívania zmyslových systémov detských klientov v DSS zariadení. Vytvorilo sa nové podnetné prostredie, kde deti pomocou inovatívnych pomôcok rozširujú svoje zmysly. podporujú svoju zvedavosť a rozvíjajú svoje schopnosti. Fin. prostriedky sa použili na nákup pomôcok (napr. bublinkový valec a zrkadlá, lopty, hudobné nástroje, relaxačné lôžko s reproduktormi a projektorom) do miestnosti Senzorickej integrácie v novovybudovanom rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove.
e) podpora vzdelávania 5 000 € ZO ECHOZ pri VSE, a.s., Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Inovatívny prístup k vzdelávaniu I. Cieľom projektu bolo zabezpečiť špecifický vzdelávací program pre členov združenia, rozvíjajúci ich mäkké zručnosti, a to modernými a kreatívnymi spôsobmi vzdelávania. Fin. prostriedky boli použité na realizáciu vzdelávacej aktivity, vrátane štúdijných materiálov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Príspevok na projekt žiadateľa: Záchrana a obnova najvzácnejších lúk na celom svete - Kopaneckých lúk. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie biodiverzity a obnova Kopaneckých lúk v katastrálnom území obce Vernár v Národnom parku Slovenský raj. Zachovanie a zvýšenie druhovo najbohatších lúk na svete, zachovanie krajinného rázu krajiny, zlepšenie stavu biotopov európskeho a národného významu a zvýšenie osvety a povedomia o druhovo najbohatších lúkach. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie ubytovania pre koscov, stanové prístrešky a zabezpečenie kosenia krovinorezom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 100 € MAKO SK, Prešov. Príspevok na projekt žiadateľa: Mám o koliesko viac. Cieľom projektu bolo priniesť systémovú zmenu osobám, ktoré sú spôsobilé využívať elektrický vozík, ale ktorým však v drvivej väčšine nedovoľuje ich finančná situácia uhradiť doplatky za túto pomôcku a tak ostávajú bez možnosti pokračovať v aktívnom živote, čo sa odráža aj na ich psychickom zdraví. Fin. prostriedky boli použité na nákup 3 ks pomôcok, ktoré reálne využijú pri procese testovania 9ti vozičkári počas roka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 630 € OZ Požičaná planéta pre školy, Nitra. Príspevok na projekt žiadateľa: POŽIČANÁ PLANÉTA I. Odcudzenie - 100 škôl, Nadácia VSE. Vďaka projektu bolo bezplatne dodaných 100 setov pre výučbu environmentálnej výchovy na 100 vybraných základných školách v regiónoch východného Slovenska. Fin. prostriedky boli využité na zabezpečenie 100 setov a poštovné.
f) ochrana ľudských práv 855 € Autistické centrum Rubikon, n. o., Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Cesty poznania. Základným cieľom projektu bola diagnostika osôb s autizmom pomocou testovacieho nástroja ADOS-2, vytvorenie intervenčných programov, zameraných na rozvoj schopností, zručností a oblastí, ktoré sú kvôli diagnóze autizmu najviac poškodené, a následná rediagnostika použitím nástroja ADOS-2, na zistenie efektivity intervenčných programov. Výsledkom bolo zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností osôb s autizmom, redukcia prežívanej úzkosti a stresu a tým aj zlepšenie celkovej kvality života. Fin. prostriedky boli použité na nákup testovacieho materiálu ADOS-2.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 311,83 € Svetielko nádeje, Banská Bystrica. Príspevok na projekt žiadateľa: Poskytovanie Prepravnej služby a preplácanie doplatkov za lieky. Projekt bol určený na financovanie prepravnej služby a preplácanie doplatkov za lieky a výživové doplnky. Za obdobie október 2022 sa v rámci prepravnej služby najazdilo 17 921 km a uskutočnilo 87 prepráv. Prepravnú službu rozšírili o využívanie celkovo 5 motorových vozidiel a okrem dvoch stabilných šoférov, využili ďaľších 5 dohodárov. Službu využilo 26 detí a k tomu naviazané sprevádzajúce osoby. Len za október uhradili doplatky za lieky vo výške 2 642,63 EUR, vrátane doplatkov pacientov hospicu. Fin. prostriedky boli použité na doplatky na lieky, ako aj na nákup pohonných hmôt.
e) podpora vzdelávania 7 000 € Slnečná jeseň, Košice. Príspevok na projekt žiadateľa: Každý vie byť užitočný. Cieľom projektu bola realizácia projektov neformálneho vzdelávania pre žiakov základných škôl v meste Košice, prípadne elektronicky alebo online aj pre žiakov v ďalších mestách Slovenska, žiaci pripravili aj kultúrno zábavné podujatia pre MČ Košice Západ a pre kluby seniorov. Pretože žiaci majú rôzne zdravotné problémy a s tým súvisiace obmedzenia, škola potrebovala interaktívne tabule, aby sa žiaci neskôr mohli zapojiť do bežného života. Fin. prostriedky boli použité predovšetkým na nákup interaktívnych setov pre Spojenú školu Opatovská cesta, Košice.
f) ochrana ľudských práv 142,6 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava. Príspevok na projekt žiadateľa: Dostupné sociálne nájomné bývanie pre ďalšie dve ohrozené rodiny. Príspevok v celkovej hodnote 1000 eur bol financovaný z časti z prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2021 (142,60 eur) a z časti z prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2022 (857,40 eur). Fin. prostriedky boli použité na nákup elektrospotrebičov, ktoré boli nevyhnutné pre dokončenie a odovzdanie do užívania 4 bytových jednotiek pre ohrozené rodiny s maloletými deťmi.
Spolu 369 351,92 €