Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.02.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 321 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 750 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
13 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
750 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
750€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 571 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
24 176 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
8 196 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 196€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 858€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 122€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
18 395 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 778€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 617€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 321 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 213 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
16 213 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
35 108 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
53 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
53€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
35 055 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
27 753 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27 753€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 356€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
882€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 064€