Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Young Heads s. r. o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.02.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
208 386 € 46 288 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
205 386€ 46 288€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
199 926 € 44 160 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 349€ 1 572€
11
C.
Služby
162 024€ 42 588€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 562€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 991€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 460 € 2 128 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 013 € 2 128 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
698 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
465€
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-698 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 762 € 2 128 €
36
P.
Daň z príjmov
1 970€ 507€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 792 € 1 621 €