Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.04.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
26 499 € 21 469 € 9 078 € 6 538 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
26 499 € 21 469 € 9 078 € 6 538 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
649€ 649€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 091 € 8 151 € 105 € 2 268 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
13 091€ 8 151€ 105€ 2 268€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
12 759 € 12 669 € 8 973 € 4 270 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
12 759€ 12 669€ 8 973€ 4 270€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
26 499 € 21 469 € 9 078 € 6 538 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
12 516 € 7 883 € 6 946 € 6 124 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
191€ 97€ 56€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 692€ 1 849€ 1 068€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 633 € 937 € 822 € 1 124 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 983 € 13 586 € 2 132 € 414 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
12 110 € 11 684 € 2 132 € 410 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
277€ 477€ 285€ 85€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
833€ 207€ 167€ 325€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 000€ 11 000€ 1 680€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 873€ 1 902€ 4€