Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.04.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
9 255 € 28 666 € 12 950 € 5 414 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
784€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 255€ 28 666€ 12 950€ 4 630€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 521 € 27 328 € 11 892 € 3 925 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
117€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 136€ 1 383€ 734€ 522€
11
C.
Služby
2 385€ 25 945€ 11 087€ 3 104€
12
D.
Osobné náklady
166€
13
E.
Dane a poplatky
4€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
67€ 16€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 734 € 1 338 € 1 058 € 1 489 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 734 € 1 338 € 1 129 € 1 671 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
272 € 198 € 73 € 40 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
150€ 23€ 1€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
122€ 175€ 72€ 40€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-272 € -198 € -73 € -40 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 462 € 1 140 € 985 € 1 449 €
36
P.
Daň z príjmov
829€ 203€ 163€ 325€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 633 € 937 € 822 € 1 124 €