Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.06.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 900 078 € 2 453 782 € 778 317 € 1 300 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 790 711€ 2 380 032€ 725 979€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
97 674€ 66 024€ 32 753€ 1 300€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 693€ 7 726€ 19 585€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 872 813 € 2 348 282 € 772 383 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 945 028€ 1 785 142€ 580 393€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
31 661€ 9 977€ 4 113€
11
C.
Služby
786 479€ 509 019€ 183 499€
12
D.
Osobné náklady
97 560€ 28 112€
13
E.
Dane a poplatky
301€ 173€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 070€ 1 493€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 714€ 14 366€ 4 378€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
27 265 € 105 500 € 5 934 € 1 300 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
125 217 € 141 918 € -9 273 € 1 300 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
6 555 € 4 866 € 1 288 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
6 555€ 4 866€ 1 288€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
17 897 € 11 278 € 4 986 € 7 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
5 301€ 1 306€ 1€
32
N.
Kurzové straty
7 332€ 8 589€ 4 097€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 264€ 1 383€ 888€ 7€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 342 € -6 412 € -3 698 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
15 923 € 99 088 € 2 236 € 1 293 €
36
P.
Daň z príjmov
6 612€ 23 466€ 2 090€ 272€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 311 € 75 622 € 146 € 1 021 €