Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVÉ NÁBREŽIE s. r. o.

2019
01.10.2019
31.12.2019
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-0,1 %
Návratnosť aktív (ROA)
-0,1 %
Celková zadlženosť
0,2 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania