Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
42 429 € 25 193 € 25 104 € 2 845 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
75€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
42 084€ 25 193€ 25 104€ 2 845€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
270€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
36 602 € 20 831 € 7 495 € 2 307 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 923€ 8 224€ 3 845€ 2 110€
11
C.
Služby
10 375€ 5 256€ 1 928€ 47€
12
D.
Osobné náklady
2 328€ 3 726€
13
E.
Dane a poplatky
45€ 14€ 150€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 886€ 3 625€ 1 708€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 827 € 4 362 € 17 609 € 538 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 861 € 11 713 € 19 331 € 688 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 593 € 143 € 175 € 3 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 499€
32
N.
Kurzové straty
400€ 4€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
694€ 139€ 151€ 3€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 592 € -143 € -175 € -3 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 235 € 4 219 € 17 434 € 535 €
36
P.
Daň z príjmov
578€ 648€ 2 639€ 112€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 657 € 3 571 € 14 795 € 423 €