Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 233 850 € 2 013 964 € 201 366 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
43 534 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
43 534 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 534€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 188 794 € 2 013 960 € 201 366 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
777 609 € 72 468 €
039
B.I.5
Tovar
777 609€ 72 468€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 318 835 € 1 697 831 € 1 475 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 157 859 € 1 565 404 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 157 859€ 1 565 404€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
116 769€ 113 664€ 706€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
15€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 507€ 18 555€ 754€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 700€ 208€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
92 350 € 243 661 € 199 891 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 544€ 3 532€ 11€
073
B.V.2.
Účty v bankách
85 806€ 240 129€ 199 880€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 522 € 4 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 522€ 4€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 233 850 € 2 013 964 € 201 366 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
789 767 € 263 720 € 88 615 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
166 000 € 166 000 € 166 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 600 € 16 600 € 16 600 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 600€ 16 600€ 16 600€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
38 109 € -93 985 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 109€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-93 985€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
569 058 € 175 105 € -93 985 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 444 083 € 1 750 244 € 112 751 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 011 € 577 € 297 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 011€ 577€ 297€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
802 417 € 1 464 417 € 106 958 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
588 331 € 1 349 572 € 103 265 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
734€ 671€ 884€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
587 597€ 1 348 901€ 102 381€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 700€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 030€ 13 972€ 2 242€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 495€ 2 231€ 1 451€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
200 861€ 98 612€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
640 655 € 285 250 € 5 496 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 655€ 5 250€ 5 496€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
635 000€ 280 000€