Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIPcars, s. r. o.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
381 738 € 341 683 € 217 564 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
381 171€ 335 483€ 210 883€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
567€ 6 199€ 6 680€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
374 353 € 338 242 € 215 727 € 245 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
296 850€ 260 600€ 181 250€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 290€ 10 044€ 9 186€
11
C.
Služby
51 277€ 61 808€ 24 090€ 95€
12
D.
Osobné náklady
809€ 41€
13
E.
Dane a poplatky
269€ 1 112€ 666€ 150€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 699€ 3 513€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 159€ 1 124€ 535€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 385 € 3 441 € 1 837 € -245 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 321 € 9 230 € 3 037 € -95 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 162 € 92 € 13 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 416€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
746€ 92€ 13€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 162 € -92 € -13 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 223 € 3 349 € 1 824 € -245 €
36
P.
Daň z príjmov
954€ 761€ 446€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 269 € 2 588 € 1 378 € -245 €