Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Alpha MS Security s. r. o.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
165 429 € 266 266 € 139 667 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
165 236€ 266 266€ 139 627€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
193€ 40€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
162 972 € 269 916 € 134 175 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 589€ 13 094€ 9 542€
11
C.
Služby
23 158€ 21 082€ 17 528€
12
D.
Osobné náklady
126 409€ 229 672€ 102 174€
13
E.
Dane a poplatky
460€ 349€ 598€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 040€ 3 000€ 1 000€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 316€ 2 719€ 3 333€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 457 € -3 650 € 5 492 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
133 489 € 232 090 € 112 557 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
151 € 111 € 31 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
34€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
117€ 111€ 31€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-151 € -111 € -31 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 306 € -3 761 € 5 461 €
36
P.
Daň z príjmov
1 126€ 799€ 1 887€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 180 € -4 560 € 3 574 €