Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť TGWS s.r.o. bola založená 27. novembra 2021 dvoma spoločníkmi so základným imaním 100000 EUR.

 • IČO 54249759
 • DIČ 2121608005
 • Sídlo TGWS s.r.o.
  Nešporova 17 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku sobota, 27. novembra 2021
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • Počet zamestnancov 2021: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78587/L
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  100 000 €/ splatené 100 000 €
Predmety podnikania
Názov Vznik
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
29.11.2021
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29.11.2021
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
29.11.2021
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
29.11.2021
Finančný lízing
29.11.2021
Faktoring a forfaiting
29.11.2021
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
29.11.2021
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
29.11.2021
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
29.11.2021
Administratívne služby
29.11.2021
Vedenie účtovníctva
29.11.2021
Prenájom hnuteľných vecí
29.11.2021
Služby požičovní
29.11.2021
Záložne
29.11.2021
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
29.11.2021
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
29.11.2021
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
29.11.2021
Verejné obstarávanie
29.11.2021
Prípravné práce k realizácii stavby
29.11.2021
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
29.11.2021
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
29.11.2021
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
29.11.2021
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
29.11.2021
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
29.11.2021
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
29.11.2021
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
29.11.2021
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
29.11.2021
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
29.11.2021
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
29.11.2021
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
29.11.2021
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
29.11.2021
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
29.11.2021
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
29.11.2021
Kuriérske služby
29.11.2021
Sťahovacie služby
29.11.2021
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
29.11.2021
Prevádzkovanie úschovní
29.11.2021
Poskytovanie služieb osobného charakteru
29.11.2021
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
29.11.2021
Prevádzka malých plavidiel
29.11.2021
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
29.11.2021
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
29.11.2021
Čistiace a upratovacie služby
29.11.2021
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
29.11.2021
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
29.11.2021
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
29.11.2021
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
29.11.2021
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
29.11.2021
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
29.11.2021
Prevádzkovanie výdajne stravy
29.11.2021
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
29.11.2021
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
29.11.2021
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
29.11.2021
Poskytovanie sociálnych služieb
29.11.2021
Prevádzkovanie jaslí
29.11.2021
Informačná činnosť
29.11.2021
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
29.11.2021
Fotografické služby
29.11.2021
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
29.11.2021
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
29.11.2021
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
29.11.2021
Dizajnérske činnosti
29.11.2021
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
29.11.2021
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
29.11.2021
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
29.11.2021
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
29.11.2021
Výroba potravinárskych výrobkov
29.11.2021
Výroba kŕmnych zmesí
29.11.2021
Výroba nápojov
29.11.2021
Textilná výroba
29.11.2021
Odevná výroba
29.11.2021
Spracovanie kože
29.11.2021
Výroba obuvi a kompotentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
29.11.2021
Výroba hračiek a hier
29.11.2021
Výroba hudobných nástrojov
29.11.2021
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
29.11.2021
Výroba sviečok a tieniacej techniky
29.11.2021
Výroba bižutérie a suvenírov
29.11.2021
Keramická výroba
29.11.2021
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
29.11.2021
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
29.11.2021
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
29.11.2021
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
29.11.2021
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
29.11.2021
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
29.11.2021
Výroba koksu a rafinovaných produktov
29.11.2021
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
29.11.2021
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
29.11.2021
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
29.11.2021
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
29.11.2021
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
29.11.2021
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
29.11.2021
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
29.11.2021
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
29.11.2021
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
29.11.2021
Výroba zdravotníckych pomôcok
29.11.2021
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
29.11.2021
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
29.11.2021
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
29.11.2021
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
29.11.2021