Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina [zrušená]

2023 - 2022
2023 2022
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
Celková zadlženost
N/A 99,6 %
Ukazovatele zadlženosti
Dlhová služba
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Náklady
Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch
Podiel služieb na celkových nákladoch
Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch
Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch
N/A
Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch
Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch
N/A
Podiel finančných nákladov na celkových nákladoch
Podiel mimoriadných nákladov na celkových nákladoch
N/A
Podiel nákladov na transfery a odvodu príjmov na celkových nákladoch
Podiel nákladov z podnikateľskej činnosti na celkových nákladoch
N/A
Výnosy
Podiel tržieb na celkových výnosoch
Podiel zmeny zásob na celkových výnosoch
N/A
Podiel aktivácie na celkových výnosoch
N/A
Podiel daňových, colných a poplatkových výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel ostatných výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel rezerv a opravných položiek na celkových výnosoch
N/A
Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel mimoriadnych výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel dotácie na celkových výnosoch
Podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkových výnosoch
N/A